Børnehaven Taarnborg fejrede fredag 20-årsjubilæum. Børnehaven var ved åbningen i 1998 nyskabende med sin funktionsopdelte indretning.

Nyborg: - Hvem er det, der holder fest?

Spørgsmålet kommer højt og klart fra Eva Mott, der må skrue op for volumen for at overdøve alle børnene, der er samlet.

- BØRNEHAVEN TAARNBORG, lyder svaret.

Fredag formiddag på loftet i Børnehaven Taarnborg er børnene samlet for at fejre, at børnehaven åbnede for 20 år siden, og børnehaveleder Eva Mott fører an i fødselsdagen.

I køkkenet er Lotte Nielsen i fuld gang med at skære to store brunsvigere ud. Normalt bager børnehaven selv, og børnene har også haft travlt med at bage kage til forældrekaffen om eftermiddagen, men i dagens anledning har man købt brunsvigere ude i byen.

- Nu skal vi spise kage, udbryder en lille pige oppe på loftet.

Brunsvigeren bliver serveret for børnene, der er trukket ind i grupperummene. Hverdagen i børnehaven er slet ikke opdelt på den måde. Siden åbningen 7. januar 1998 har børnehaven kørt med funktionsopdelte værksteder - Eva Motts idé, som hun fik mulighed for at realisere, da Nyborg Kommune besluttede at oprette en børnehave i bygningen, der oprindelig var fattiggård og siden administrationsbygning for de kommunale værker.

- Det var en gave at få lov til at lave Taarnborg. Dengang var der kun en børnehave i Danmark, der var funktionsopdelt, fortæller Eva Mott, mens børnene spiser løs af brunsvigeren.

Børnehavens rum er opdelt i forskellige værksteder - funktioner - som er køkken, have, atelier, legerum/motorik, musik/drama og it & medie. Selv om man indimellem går ud i aldersbaserede grupper, er udgangspunktet, at børnene selv vælger, hvor de vil udfolde sig.

- Vi kan godt lide det gamle ordsprog "Lysten driver værket". Målet er, at vi udvikler selvbestemmelse, siger Eva Mott, der havde idéen med til sin ansættelsessamtale i efteråret 1997.

Den var så god, at hun fik jobbet og indflydelse på, hvordan børnehaven skulle indrettes. Hun var på det tidspunkt leder af en børnehave i Svendborg, men bygningen fik hende til at vende tilbage til Nyborg.

- Det var et genialt hus at få lov at lave det i, også ligger det jo fantastisk, tæt på biblioteket, havnen, volden og byen.

At konceptet virker, tyder noget på. Alle årene har søgningen til børnehaven været stabil, og medarbejderne hænger ved.

En af dem er Jane Dyrhave Jørgensen, der styrer atelieret. Mens Mariehøne-gruppen fortærer deres brunsviger, reflekterer hun over sin tid i Taarnborg.

- Det er svært at forstå. Jeg har været her i 15 år, og sådan føles det slet ikke, siger hun.

  • Tim Kildeborg Jensen

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Nyborg, hvor jeg også bor. Jeg skriver om det meste, men dækker især områderne skole- og dagtilbud, social og familie samt sundhed og forebyggelse.