Hvor mange, der vil bruge en motorvejsafkørsel i Ullerslev, skal først beregnes, så skal Vejdirektoratet igen spørges. Og først derefter skal der bruges penge på teknisk undersøgelse af bundforhold.

Ullerslev: - Det er lidt som med hønen og ægget. Det handler om at finde ud af rækkefølgen.

Det siger Per Jespersen (S), efter Teknik og Miljøudvalget har holdt fælles møde med Erhvervs- og Udviklingsudvalget om drømmen om en ny motorvejsafkørsel ved Ullerslev.

Enden på snakken blev, at Teknisk Afdeling først skal beregne det trafikale behov for en tilslutning i Ullerslev på baggrund af den fælles fynske trafikmodel. Det arbejde kan dog først komme i gang, når den fælles fynske trafikmodel er klar.

- Derefter går vi til Vejdirektoratet med resultatet og ønsket om afkørslen, og hvis svaret er positivt, kan vi gå i gang med undersøgelserne af undergrunden ved motorvejen, hvor der skal anlægges ramper til afkørslen, siger Per Jespersen.

Det er Ullerslevs Lokalråd og erhvervsforeningen Udvikling Ullerslev, der har rejst ønsket om en motorvejsafkørsel ved Ullerslev. Kommunen har i 2017 hørt Vejdirektoratet om muligheden, og svaret var ikke direkte afvisende. Direktoratet sagde blandt andet, at det ville være nemmest at argumentere for den nye afkørsel, hvis man kunne dokumentere et stort behov.

Andre steder i landet er der eksempler på motorvejsafkørsler, der er bygget på initiativ af en kommune og hvor millionudgifter er delt mellem stat og kommune.

Der er ikke noget prisskilt på en motorvejsafkørsel, men blandt andre Erhvervs- og Udviklingsudvalgets formand, Peter Wagner Mollerup (V), har nævnt et rundt tal på 50 millioner kroner.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og souschef på Fyens Stiftstidendes Nyborgredaktion. Jeg har arbejdet på avisen siden midten af 1980'erne. Det meste af tiden har jeg været på redaktionen i Nyborg, men jeg har også arbejdet på erhvervs- og webredaktionen og i fem år skrev jeg om boliger, arkitektur og havestof. Jeg bor i Nyborg.