ØRBÆK: Næste år skal der ofres 400.000 kroner på at gøre noget ved et til tider alt for ophedet indeklima på Ørbæk Rådhus.

Det er Arbejdstilsynet, der har forlangt, at kommunen udarbejder en plan for at afhjælpe arbejdsmiljø-problemerne.

Den plan har Økonomiudvalget nu lagt - på en af årets varme dage.

- Ja, vi har omsider fået sommersolen tilbage, men straks mærker vi så også, hvor nødvendigt det er at få skiftet vinduerne i rådhuset og sat persienner op nogle steder for at skærme bedre af for sollyset, siger borgmester Kaj Refslund (V).

Der bliver også tale om allerede næste år at installere noget ekstra ventilation i den fløj, hvor socialforvaltningen er. Her er problemerne særligt store.

Den samlede plan for et bedre indeklima omfatter også udgifter i 2006 og 2007 med et beløb på 800.000 kroner hvert af årene til renovering af rådhusets ventilationssystem.

På den måde kan udgiften til at forbedre indeklimaet komme op på i alt to millioner kroner.

Borgmesteren gør dog opmærksom på, at de mange penge, der er sat af i 2006 og 2007, først bliver brugt, når det i forbindelse med den kommende kommunesammenlægning står mere klart, hvad den fremtidige brug af Ørbæks rådhus skal være.

Skal huset fortsat bruges til kommunale kontorer, er der dog næppe nogen vej uden om at investere i bedre indeklima.
  • fyens.dk