Andelsboligforening har i mere end et år forsøgt at råbe politikere og forvaltning op. Men der er intet sket, lyder kritikken fra medlem af bestyrelsen.

Nyborg: Det skulle være så godt, da Torben og Hanne Bogh for cirka to år siden flyttede ind i en af andelsboligerne i Svaneparken. Ægteparret nyder da også den lille lejlighed i stueplan med tilhørende have. Men idyllen bliver brudt, når de skuer ud over den lave hæk.

Her møder øjet meterhøj ukrudt på området ved det nye Rema 1000. Samtidig har der været problemer med bilister, der tilsyneladende har svært ved at kende forskel på en cykel- og gangsti og en almindelig vej. I hvert fald har de ved flere lejligheder benyttet den nye sti mellem Bryggerivej og Svaneparken som en smutvej.

Foreningens mange henvendelser

Den 3. marts 2016 retter andelsboligforeningen i Svaneparken den første henvendelse i sagen. Det sker til formanden for Teknik- og Miløudvalget Per Jespersen (S).Den 8. juni bliver sagen et punkt op et møde i arbejdsgruppen vedr. DSB-arealerne ved Nyborg Havn. Samme måned sender foreningen endnu en henvendelse til Per Jespersen og til teknisk chef Søren Møllegård.

Den 10. juli gensendes mailen, denne gang også direkte til Nyborg Kommune. Dagen efter svarer forvaltningen.

Den 10. januar 2017 oversender foreningen en statusrapport for året, der er gået. Samme dag modtager man en kvitteringsmail, men ikke noget svar. Den 23. februar rykker man for et svar. Det kommer 1. marts med en indkaldelse til et møde med forvaltingen den 6. marts.

Små 14 dage senere modtager Torben Bogh et referat fra mødet, men ingen af de opgaver, som er aftalt, bliver løst. Den 12. juni rykker han for svar og får besked tilbage, at afdelingen mangler ressourcer. Den 9. juli retter foreningen en ny henvendelse, denne gang direkte til borgmester Kenneth Muhs (V) og til udvalgsformanden.

Som om det ikke var nok, er der ifølge beboerne i området store problemer med oversigtsforholdene ved udkørslen fra Svaneparken til Enghavevej, ikke mindst når man skal dreje til venstre. Man er nødt til at køre helt ud på cykelstien, på grund af de mange biler der parkerer foran lægehuset, og det går ud over sikkerheden for blandt andet de mange skolebørn i området, lyder kritikken fra Torben Bogh.

For meget snak

På vegne af andelsboligforeningens bestyrelse og arbejdsgruppen for DSB-arealerne har han rettet et utal af henvendelser til kommunen og fremstående politikere for at gøre opmærksom på striben af problemer. Men indtil videre er så godt som intet sket, konstaterer han.

- Man skulle næsten tro, at kommunens nye slogan er: Her holder vi borgerne hen med snak. Borgmesteren taler om, at indgangen til byen fra motorvejen skal gøres smukkere, men området har været en skændsel for byen, siden Rema 1000 blev bygget. Da man var færdige med at bygge, blev der lagt et net ud over området og fyldt op med stabilgrus. Siden har det fået lov til at passe sig selv, siger Torben Bogh, mens han går rundt i det høje ukrudt, der næsten vokser ham over hovedet.

Omkring årsskiftet sendte arbejdsgruppen for DSB-arealerne og andelsboligforeningen en status til kommunen, hvori man blandt andet konstaterer, at ukrudtet trives, og at nok er der lagt betonklodser ud for at forhindre bilisterne i at bruge stien som smutvej. Men der er ikke etableret en permanent løsning. Betonblokkene ligger der endnu. Det samme gør i øvrigt gamle sveller, som DSB har opmagasineret.

Løfter ikke indfriet

På et møde i marts måned fik andelsboligforeningen ellers et løfte fra forvaltningen om, at området ville blive færdiggjort i løbet af foråret. I mødereferatet skriver kommunen blandt andet, at man gennem længere tid har forsøgt at få en dialog med ejerne af grunden, Bach Gruppen, men det er ikke lykkes.

"Vi har derfor gjort krav på den sikkerhedsstillelse, der er stillet i forbindelse med byggeriet, således at vi i foråret kan få færdiggjort området, " skriver forvaltningen og oplister seks punkter, som man på mødet er blevet enige om at sætte iværk. Deriblandt græsslåning, etablering af permanent bom som erstatning for betonklodserne, opsætning af skilte ved banekrydsningen samt færdiggørelse af belysningen. Derudover vil man tage en dialog med Rygxperten om oversigtsforholdene og med DSB og Banedanmark om oplag af materiale ved Bryggerivej.

- Ifølge min kalender er foråret ovre, og der er stadig intet set. Forvaltningen undskylder sig med knaphed på ressourcer, men den forklaring kan vi ikke bruge til noget, fastslår Torben Bogh.

Teknisk chef i Nyborg Kommune, Søren Møllegård, erklærer sig da også enig med beboerne i, at færdiggørelsen af området har taget for lang tid.

  • Journalist portræt

    Af:

    Jeg er lokalredaktør på Fyens Stiftstidende i Nyborg samt redaktør på Lokalavisen Nyborg. Privat bor jeg sammen med min familie i Nyborg by, ikke langt fra redaktionen. Og så har jeg lige rundet de 40 år. Jeg blev uddannet journalist i 2004. Forinden havde jeg taget en bachelor-grad i statskundskab ved Aarhus Universitet.

Mere om emnet

Se alle
Teknisk chef lover handling i sag om byggeaffald

Teknisk chef lover handling i sag om byggeaffald