Ballade om nyt kæmpe reklameskilt

Trafikanter på Storebæltsvej vil fremover blive mødt af denne imponerende port. Illustration: Nyborg Kommune.

Ballade om nyt kæmpe reklameskilt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Nyborg Kommune er klar med en lokalplan for endnu en reklame-pylon på 35 meters højde ved motorvejen. Ejeren af en af de andre pyloner protesterer på forhånd.

Nyborg: Allerede inden Nyborg Kommune har offentliggjort en lokalplan for et nyt kæmpe reklameskilt ved motorvejen/Storebæltsvej, er der ballade om sagen.

Der har tidligere været debat om reklamepylonerne, fordi nogen finder dem store og grimme. Men denne gang handler klagen om noget helt andet. Det er nemlig ejeren af reklamepylonen ved OK-tanken, Jacobsen Group ApS, der protesterer, fordi virksomheden mener, der kan blive konflikt mellem deres reklameskilt og det nye, der skal rejses lige på den anden side af Storebæltsvej.

Jacobsen Groups advokat skriver, at det er i strid med kravet om "konkurrenceneutralitet" og "i strid med god forvaltningsskik", hvis kommunen tillader det nye reklameskilt ved Storebæltsvej.

Firmaet mener nemlig, at det vil forringe reklameværdien af den eksisterende pylon, hvis den nye stilles op lige på den anden side af vejen og dermed danner en "port" ind mod byen. Advokaten skriver desuden: "Jeg lægger samtidig vægt på, at motorvejens krumning vil medføre, at den nye pylon vil have en skærmende effekt over lang distance, hvorfor reklameværdien for trafikanterne på motorvejen ligeledes vil være betydeligt forringet."

Han mener altså, at det nye skilt vil stå i vejen for hans eget skilt over en længere distance på motorvejen, og dermed gøre værdien af reklamerne på hans egen pylon mindre.

Jacobsen Group skriver, at kommunen handler mod kravet om god forvaltningsskik, fordi politikerne i Teknik- og Miljøudvalget gik stik imod anbefalingen fra forvaltningen, da sagen om den nye pylon var oppe første gang. Forvaltningens eksperter advarede mod at stille de to gigantiske skilte lige overfor hinanden, fordi de så kommer til at danne en port. Men det lige netop, den løsning, politikerne valgte.

- Vi var enige om, at det pæneste var at stille den nye pylon overfor den ved OK-tanken. Og vi kræver, at de bliver lige høje, sagde næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Svendsen (V) til Stiftstidende i december.

Nyborg Kommune har allerede svaret ejeren af pylonen ved OK-tanken, og det sker med en afvisning firmaets påstande. Kommunen skriver blandt andet:

"I forbindelse med behandling af ansøgning om en ny pylon til reklameskiltning på ca. 35 meter ved Storebæltsvej har Nyborg Kommune vurderet, at en ny pylon vil kunne indpasses i området uden væsentlige påvirkninger af omgivelserne. Til grund herfor ligger bl.a. en vurdering af områdets karakter som motorvejsnært serviceområde for især bilister samt det faktum, at der allerede er opstillet to større pyloner i området."

Lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen, der skal bane vejen for det nye reklameskilt sendes til offentlig debat inden længe.

Ballade om nyt kæmpe reklameskilt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce