Arkitekt: Vi bevarer slottet bedst ved at bruge det

Lars Juel Thiis, Cubo Arkitekter A/S, er som talsmand for arkitektgruppen omkring renovering og udbygning af Nyborg Slot klar til at forsvare de løsninger, der er valgt på slotsholmen for at bringe det fredede fortidsminde ind i fremtiden. Foto: Niels Andreasen

Arkitekt: Vi bevarer slottet bedst ved at bruge det

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Lars Juel Thiis, arkitekt og indehaver af Cubo Arkitekter A/S, er hovedansvarlig for udbygningen af Nyborg Slot. Den nye fløj, vagttårnet og borgmurene får kritik og hårde ord. Det kyser ikke arkitekten. Han er overbevist om, at folk kommer til at elske det restaurerede og udbyggede slot, når de får kendskab til tankerne bag udformningen - og når byggeriet står færdigt i 2020.

- Nyborg Slot skal genrejses, hedder det. Hvad er dine overvejelser om det?

- For en arkitekt handler det om det fysiske udtryk, en vigtig del for at kunne formidle historien. Det nye, vi præsenterer, er inspireret af stedet selv. Af den historie og de kvaliteter, vi kan aflæse i Kongefløjen. Det er unikt at bygge til slottet. Men det er jo gjort før. Gennem århundreder er der bygget til og bygget om. Spor af de ombygninger har nærmest af sig selv givet os svarene til det nye.

- Oprindelig var slottet en borg, der skulle holde folk ude fra stedet. Nu skal folk inviteres indenfor, men samtidig fortælle om den utilnærmelig borg. Hvordan kombineres den modsætning?

- At gøre det utilgængelige tilgængeligt, som det er udtrykt, har været et spændende benspænd. Udbygningen skaber tilgængelighed til det oprindelige slot, samtidig med at vi, når man bevæger sig gennem de nye rum, bevarer oplevelsen af lukkethed, som er borgens karakteristik. Åbenhed ses blandt andet fra Slotsgade, hvor en gennembrudt borgmur giver udsyn til hele Kongefløjen.

- Hvordan kan nutidigt byggeri og byggestil fortælle om fortiden?

- Fordi det er inspireret af fortiden. Materialerne udadtil bliver tegl, i borggården bliver den nye udstillingsfløj opført som et træhus, en slags bindingsværkshus i moderne fortolkning. Vi ved, at man gennem tiderne opførte bindingsværkshuse i borggården, som lænede sig op ad borgmurene. Det kommer den nye fløj også til.

- Da tegningerne af det nye slot blev offentliggjort, kom kritikken. Overrasker den dig?

- Faktisk overrasker det mig mest, at der ikke tidligere har været mere røre. Det her med, at det er helligbrøde at bygge nyt på et fredet fortidsminde. Det er klart, at nogle stadig er bekymrede. Jeg er sikker på, at når man lærer projektet at kende og ser, hvordan det nye tager udgangspunkt i det gamle, bliver kritikerne helt rolige.

- En del har givet udtryk for, at det, I i arkitektgruppen har fremlagt, kort og godt er grimt. Hvad siger du til det?

- At sådan er det jo med nyt og anderledes. Datiden syntes heller ikke om det nye. Med arkitektur skal der være noget på færde. Arkitektur må ikke være ligegyldig. Udbygningen på slottet kan fornærme nogens smagsløg, men det er skabt til stedet, inspireret af stedet, formet til stedet og vil ikke kunne ligge noget andet sted. Slotsholmen i Nyborg er den allerfornemste plads at bygge på. Det forpligter.

- Stærkt kritiske meningsdannere som bloggeren Michael Jalving mener, at I forgriber jer på kulturarven, og at intet burde røres på slotsholmen. Hvad er din reaktion på det?

- Vi kan ikke sætte historien i stå. En bygning er interessant, når den har en funktion frem for at være en museal, tom genstand. Vi har en forpligtelse til at fortælle om fortiden. Det handler om beskyttelse gennem benyttelse.

- Skræmmer den slags reaktioner i offentligheden dig som hovedarkitekt på slotsprojektet?

- Nej, som arkitekter er vi vant til det. Det ligger i faget. Når vi tegner, har vi på forhånd en vision og et billede i hovedet af, hvordan bygningen bliver, inden den er opført. Som anden kunst - billedkunst for eksempel - kan også arkitektur forarge. Vi har en tro på og et mod til at være lidt stædige og få tingene igennem. Men det giver da nogle knubs ind imellem.

- Du er formand for Det særlige Bygningsyn, der tager sig af fredning og bevarelse bygninger. Samtidig er du dybt involveret i forandringen af Nyborg Slot. Det virker som en dobbeltrolle. Hvordan håndterer du den?

- Ganske enkelt: Ud fra de stramme regler, der er, om habilitet. Når slottet er for i bygningsynet, forlader formanden lokalet.

- Tænker vi fem år frem, hvad tror - og håber - du, er holdningen til det Nyborg Slot, vi har til den tid?

- Jeg tror, det bliver en berigelse for Nyborg og for hele landet. Vi vil stå med en ramme for en masse spændende arrangementer på slotsholmen. Fysiske rammer betyder meget for, at et museum kan sætte historieformidlingen i scene og formidle det, der er blotlagt og bevaret. Jeg er overbevist om, at som tiden går, vil folk tage det til sig og få ejerskab til det.

Foredragsrækken om det nye slot
Arkitekt Lars Juel Thiis, Cubo Arkitekter A/S, indledte torsdag rækken af i alt fire foredrag om genrejsningen af Nyborg Slot.Næste foredrag er 1. marts, hvor projektchef Mads Falbe-Hansen, Slots- og Kulturstyrelsen, og arkitekt Mette Viuf Larsen under overskriften "Nyborg Slot: Bevar det vel," fortæller om det store restaureringsprojekt for Kongefløjen.

8. marts hedder foredraget "Historien findes kun, hvis den bliver fortalt." Her fortæller Ole Birch Nielsen, Moesgaard Museum, og afdelingsleder Janus Møller Jensen, Nyborg Slot, om planerne for den formidling, der skal foregå i Kongefløjen og den nye formidlingsfløj.

15. marts slutter række med foredraget "Sidste spadestik." Her fortæller middelalderarkæologerne og udgravningslederne Claus Frederik Sørensen og Allan Dørup Knudsen om den omfattende nye viden om den gamle kongeborg, seks års arkæologiske udgravninger på slotsholmen har bragt for dagen.

Alle foredrag er klokken 19 i byrådssalen på Nyborg Rådhus. Gratis billetter fås på www.nyborgslot.dk.
Det nye Nyborg Slot set fra Torvet. Midt for det forhøjede vagttårn, til højre gavlen af den nye udstillingsfløj, opført så den antyder den borgmur, der engang var her.  Tegning: JAJA Architects A/S
Det nye Nyborg Slot set fra Torvet. Midt for det forhøjede vagttårn, til højre gavlen af den nye udstillingsfløj, opført så den antyder den borgmur, der engang var her. Tegning: JAJA Architects A/S

Arkitekt: Vi bevarer slottet bedst ved at bruge det

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce