Anden jul uden kirken i Ørbæk

Den langvarige restaurering af Ørbæk Kirkes indre er en historisk begivenhed . Sidst, det skete i det omfang, der er i gang nu, var i 1932, fortæller menighedsfårdsformand Hanne Terndrup, der næsten dagligt er i kirken for at følge arbejdet. Foto: Niels Andreasen

Anden jul uden kirken i Ørbæk

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det tager sin tid at bruge ni millioner kroner på at restaurere en middelalderkirke som Ørbæks, især fordi kirkens hvælvinger har kalkmalerier af den berømte Træskomaler.

Ørbæk: Kan der være følelser forbundet med at bruge lidt mere end ni millioner kroner på at restaurere en kirke som den i Ørbæk?

Sagtens, fremgår det, da Hanne Terndrup, formand for Ørbæk Menighedsråd, en decembereftermiddag byder indenfor i det totalt demonteret kirkerum.

Kirken har været lukket siden 5. september sidste år. Og det fortsætter endnu tre måneder ind i det nye år. Så sognebørnene i Ørbæk må endnu en jul undvære deres egen kirke.

- For et år siden syntes jeg, det var i orden, at vi måtte til andre kirker, men nu må jeg sige, at jeg i år savner vores kirke, siger Hanne Terndrup om en af de følelser, der er ved at lade kirken undergå den omfattende restaurering og istandsættelse.

 

 

Kirken på Røverbanken
Ørbæk Kirke er kirken på Røverbanken med det lidt for lave tårn.Sådan præsenterer kirken sig selv på hjemmesiden www.oerbaekkirke.dk.

Her hedder det videre: "På banken, der fra gammel tid blev kaldt Røverhøjen, ligger den hvid-kalkede, teglhængte kirke, der er af langhustype med skib og kor i ét. De ældste dele er fra 1200-tallet, hvor så mange landsbykirker blev bygget. Der er et lavt tårn i vest og våbenhus mod syd. Af den ældste, romanske kirke, som var opført af rå kamp over en profileret granitsokkel af huggede kvadre, står nu kun skibet. Skellet mellem skibet og østforlængelsen ses tydeligt på begge langhusets sidemure. Oprindeligt havde kirken et bjælkeloft. Man kan se, at hvælvingerne er indbygget senere, da de er bygget skævt for de rundbuede, romanske vinduer. (...) Kirken blev restaureret i 1870, hvor der fandtes og atter tildækkedes nogle kalkmalerier. Overvejende et malet, dekorativt mønster fra slutningen af 1400-tallet langs ribber og buevederlag samt en del primitive fremstillinger af "Træskomaleren", der kendes fra så mange østfynske kirker. Ved senere istandsættelser bl.a. i 1950-erne blev flere af disse malerier fra den katolske tid fremdraget igen. Der findes en jagtscene, over prædikestol og pulpitur ses navnet "Maria" og i loftet over koret flere små primitive tegninger. Af de mange "cirkler" omkring indtegnede kors (23 stk.) er en stor del indvielseskors - dvs. de steder i kirken, den katolske biskop bestænkede med vievand for at hellige rummet til gudstjenestelig brug. Kalkmalerierne er ret primitive og naive, men opfindsomme og ikke uden en vis dramatik - især i skibet."
Dækket af plastik står Ørbæk Kirkes istandsatte og altså genmonterede altertavle og venter på, det bliver påskedag, hvor kirken kan genindvies efter at have været lukket siden september sidste år. Foto: Niels Andreasen
Dækket af plastik står Ørbæk Kirkes istandsatte og altså genmonterede altertavle og venter på, det bliver påskedag, hvor kirken kan genindvies efter at have været lukket siden september sidste år. Foto: Niels Andreasen

Tusindvis af beslutninger

Andre følelser er på spil, dog af de mere praktiske. Hanne Terndrup beretter om indgående diskussioner i menighedsrådet ved de byggemøder, der holdes hver 14. dag gennem det halvandet år, restaureringen står på.

- Der er mange holdninger til de valg, vi skal træffe, siger Hanne Terndrup.

Det handler, siger menighedsrådsformanden, om at finde ud af, hvordan restaureringen gennemføres med respekt for det gamle kirkehus fra middelalderen og samtidig kombinere med nutidens ønsker og behov, uden det går ud over oplevelsen af kirkerummet.

Sådan en detalje er belysningen i kirkens kor. Her har i årevis hængt en enlig glødepære i loftet. Nu får koret nutidig, indirekte LED-belysning.

 

Middelalderens kirkekalkmaler Træskomaleren skabte motiver, som stadig kan forarge. I Ørbæk har man efter indgående debat valgt at afdække det ellers tilkalkede motiv af Heksen og Djævlen. Foto: Niels Andreasen
Middelalderens kirkekalkmaler Træskomaleren skabte motiver, som stadig kan forarge. I Ørbæk har man efter indgående debat valgt at afdække det ellers tilkalkede motiv af Heksen og Djævlen. Foto: Niels Andreasen

Døbefonten flyttet

En væsentlig ændring er, at reposen foran koret er forlænget ud i kirkerummet. Kirkens 1,6 ton tunge døbefont i granit er flyttet frem på reposen.

- Det giver plads rundt om fonten til, at alle, der vi overvære dåben. Det er jo kirkens vigtigste ritual, siger Hanne Terndrup.

Fonten har hidtil har været placeret tæt på korbuen ude i siden af kirken med meget lidt plads omkring. Andre af nutidens ønsker lader sig ikke opfylde. 

- Vores flotte altertavle så vi gerne mere i niveau med kirkerummet. Det lader sig ikke gøre. Under gulvet er en hvælving over en gravkrypt for afdøde af adelsslægten Friis. Krypten er fredet og må ikke ændres. Vi kan end ikke komme ned i krypten. Den har været muret til i årevis, siger Hanne Terndrup.

 

De berømte kalkmalerier

Mest omfattende har været restaureringen af kirkens hvælvinger med kalkmalerier fra middelalderen. De tilskrives den berømte Træskomaler, der udsmykkede adskillige andre kirker med bibelske billeder. Konservatorerne er færdige, hvælvingerne er renset og nyhvidtede, og kalkmalerierne fremstår mere tydelige.

Det første kvartal af 2018 går med at retablere kirkerummet. Bænke skal males og monteres. Der skal installeres varmesystem, højttalerudstyr, el og belysning. Orglet skal på plads efter istandsættelse. 

16 måneder inden i restaureringen kan Hanne Terndrup melde, at tidsplan og de økonomiske rammer holder. Og der er en forventning om, at sådan er det også 1. april, påskedag, hvor Ørbæk Kirke genindvies ved en højmesse.

Anden jul uden kirken i Ørbæk

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce