Andelskassen: Her går det godt

Direktør Jesper Hansen melder - endnu en gang - om et tilfredsstillende resultat af Frørup Andelskasses bankforretninger i 2017. Arkivfoto: Robert Wengler

Andelskassen: Her går det godt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Plusser og minusser for bankforretningerne i 2017 i det lokale pengeninstitut Frørup Andelskasse er gjort op, og resultatet er værd at offentliggøre, fremgår det af ledelsesberetningen.

Frørup: "Meget tilfredssstillende" er den betegnelse, som ledelse og direktion for Frørup Andelskasse igen har hentet frem, når resultatet af de lokale pengeinstitutions anstrengelser skal beskrives.

Med andre ord: I andelskassen på Sportsvænget 2 i Frørup går det godt.

Det har det sådan set for det meste gjort i Frørup Andelskasse, og det er da også en tilfreds direktør Jesper Hansen, der sammen med bestyrelsen har kunnet underrette repræsentantskabet om, at andelskassen kom ud af 2017 med et overskud før skat på 11 millioner kroner mod otte millioner kroner i 2016. Samtidig runder andelskassens balance nu milliarden, der når op på 1,1 milliarder kroner.

Jesper Hansen oplyser, at 2017-resultatet cementerer det solide grundlag for andelskassens virksomhed de kommende år. Direktøren hæfter sig blandt andet ved, at der er pæn tilgang af nye kunder. Stigningen i forhold til 2017 er på fire procent, og Frørup Andelskasse har i dag 3228 andelshavere.

På plussiden tæller, at andelskassen har øget udlånet til samlet 370 millioner kroner, en stigning på 16 millioner kroner i forhold til året før. Udlån er et mål for størrelsen af bankforretninger i årets løb.

Frørup Andelskasse
Frørup AndelskasseCVR.: 38136216

Direktion: Jesper Hansen.

Bestyrelse: Karsten Larsen, formand, Km Jønsson, næstformand, Jane Lundsgaard Palm, Signe Langæble Larsen, Søren Johannesen.

Nøgletal 2017, angivet i millioner kroner - i parentes 2016-tal:

Netto rente- og gebyrindtægter: 30,3 (28,8).

Resultat før skat: 11,0 (8,3).

Årets resultat: 9,1 (6,6).

Egenkapital 217 (208).

Antal ansatte, omregnet til fuldtidsstillinger: 16,3 (15,7).

Det, der koster

Det er dog også her, der kan være en risiko. Der er altid fokus på, hvor store beløb, et pengeinstitut må afskrive på tab. Den konto trækker i 2017 1,4 millioner kroner ud af Frørup Andelskasses drift, noget mere end i 2016, hvor det beløb sig til 800.000 kroner.

Driften er også blevet dyrere, nemlig med ekstra 2,6 millioner kroner til i alt 23,5 millioner kroner. Det skyldes øgede udgifter til edb-udstyr og it-systemer, men også, at de øgede aktiviteter har medført behov for flere ansatte. Der er i dag godt 16 fuldtidsansatte i Frørup Andelskasse.

Alligevel lander andelskassens egenkapital ved udgangen af 2017 på 217 millioner kroner, og i tider, hvor der er stor opmærksomhed på pengeinstitutters økonomiske soliditet, finder ledelsen i Frørup det trygt, at solvensprocenten er opgjort til 29,1, hvor mindstekravet er 10 procent. Når det gælder likviditet, er overdækning på hele 468 procent mod lovkravet på mindst 15 procent.

Tjener egne penge

Det kan tilføjes, at den kapital, andelshaverne har indskudt, udgør 1,2 millioner kroner af egenkapitalen.

Så 99,5 procent af egenkapitalen skyldes, anfører ledelsen, midler, andelskassen har formået at tjene gennem de nu 98 år, pengeinstitutter har eksisteret.

Andelskassen: Her går det godt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce