Alt det positive var luget fra


Alt det positive var luget fra

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

ANALYSE: Firma skulle kun pege på, hvor der kan ske forbedringer på ældreområdet

NYBORG: Det var først og fremmest ressource-udnyttelsen, der var sat fokus på, og vi havde på forhånd luget alt fra, hvad der fungerede godt, og kun bedt Kommunernes Revision om forslag til, hvordan vi kan gøre tingene bedre end i dag.

Det siger socialudvalgsformand Peter Sejersen i en kommentar til Stiftstidendes artikel i sidste uge om alle de forbedringer, Kommunernes Revision anbefaler socialudvalget at overveje for at skabe bedre udnyttelse af ressourcerne inden for ældreområdet.

- Og der er anbefalinger, vi kan bruge, fastslår Peter Sejersen, men nu skal vi først se nærmere på alle papirerne i socialudvalget og derefter træffe nogle fornuftige beslutninger.

- Målet er, at vi på ældreområdet skal have det optimale ud af ressourcerne, men jeg vil gerne slå fast, at der er anbefalinger, som måske kan føre til en mere effektiv arbejdsgang, men som i hvert fald jeg ikke vil følge. Nogle gange vil jeg slås for løsninger, som måske er dyrere end dem, Kommunernes Revision peger på, nemlig i tilfælde, hvor jeg mener, man i stedet bør se på de menneskelige hensyn frem for de økonomiske.

Sygefravær skal ned

Socialudvalgsformanden peger også på, at man skal satse på den højest mulige tilfredshed hos personalet - både af hensyn til personalet og i et forsøg på at nedbringe dets sygefravær. Det er i snit pr. medarbejder 178 timer om året, og det svarer til 12 procent af arbejdstiden.

En af de anbefalinger, Peter Sejersen gerne vil følge, er, at personalet skal bruge den uddannelse, de har.

- I dag er der eksempelvis social- og sundhedsassistenter, der bruges som social- og sundhedshjælpere, mens andre nærmest fungerer som sygeplejersker, oplyser Peter Sejersen, og han forstår godt, at det skaber utilfredshed.

Kommunernes Revision peger i rapporten på, at ledere og medarbejdere på ældreområdet bruger forholdsvis megen tid på møder, som der kan sættes spørgsmålstegn ved effekten af. Det problem er der allerede taget fat på ved at nedsætte den daglige mødetide fra tre kvarter til en halv time, og de frigjorte ressourcer giver administrativ tid til en nyskabelse med morgenvagter.

Skal på skolebænken

Ordningen med morgenvagterne blev indført allerede 1. marts i år. De skal nu videreuddannes, og deres funktioner bliver blandt andet at indkalde vikarer, når det er nødvendigt. De skal desuden finde løsninger, når der pludselig indløber aflysninger af besøg hos klienterne. Med andre ord skal de være med til fordele ressourcerne bedst muligt.

Sammenfattende kan man sige, at kommunen allerede er gået i gang med en anden fordeling af arbejdsopgaverne, og de skal nu beslutte sig for, hvilke faggrupper der skal udføre de enkelte arbejdsopgaver.

Man skal ligeledes finde ud af, om man skal have et centralt vikarkorps. I dag har man en ordning, hvor de mange hjemmehjælpsgrupper køber vikar-bistand hos hinanden. Og til hver medarbejder hos dagpersonalet skal der i snit på årsbasis indkøbes 385 vikartimer, der bruges til dækning af 185 ferietimer, 22,2 feriefridage-timer og 178 sygdoms-timer.

Der er imidlertid ikke afsat penge nok til den fornødne vikardækning. I budgettet for i år mangler således 3,6 millioner kroner, og det samme manglede man sidste år.

I den kommende tid skal socialudvalget med analysen og et oplæg fra forvaltningen i hånden finde ud af, hvordan man kan forbedre visitationen - altså finde ud af, hvad hjælp de ældre skal have - og optimere brugen af informationsteknologien.

Lup på møder

Udvalgsmedlemmerne skal også vurdere effekten af personalets møder, hvordan møderne skal prioriteres, hvordan mødestrukturen bør være, og hvem der skal deltage i møderne.

På dagsordenen kommer endvidere spørgsmålet om en ny tilrettelæggelse af vagterne, og forslaget går ud på at lægge tilrettelæggelsen ud decentralt til grupperne, og det samme skal ske med CARE, der er et edb-styringssystem, der dog i dag fungerer alt for langsomt, og som alt personale først skal lære at betjene.

Peter Sejersen tror ikke på, at kommunen kan spare penge på nyskabelserne, men han regner med større tilfredshed hos personalet og dermed også på en afsmittende virkning hos borgerne.

I alt tager kommunens ældreområde sig af cirka 1000 borgere, og inklusiv personalet på plejehjemmene er der ansat i nærheden af 450 til at klare opgaven.

Alt det positive var luget fra

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce