Drikkevandsekspert har kigget på Veflinge Vandværk og mener, at problemerne er større og flere end målingerne af sprøjtegiften Bentazon.

En af Danmarks fremmeste drikkevandseksperter, Walter Brüsch, bimler med alarmklokkerne, efter at Fyens Stiftstidende har afsløret, at Veflinge Vandværk gennem fem år har sendt drikkevand inficeret med sprøjtegift ud i hanerne.

- Efter min mening bør man ikke drikke vand fra det vandværk, før det er blevet gennemanalyseret grundigt, siger Walter Brüsch, der er geologisk seniorrådgiver for Danmarks Naturfredningsforening.

Den ene af vandværkets tre boringer har i årevis været stærkt forurenet med sprøjtemidlet Bentazon. Det har man så blandet med vandet i de to andre boringer for at komme under grænseværdien, men ofte uden held.

- Der kan være mange stoffer i, ud over dem, der er målt. Der er tale om nogle meget små og korte boringer, og det kan være forklaringen på, at man faktisk finder en hel suite af stoffer i boringerne. Havde de for eksempel været 60 meter dybe, så kunne vi være mere sikre på, at der kun fandtes de stoffer, der blev målt for.

Han har gennem mere end 30 år arbejdet med grundvand - blandt andet som konstitueret statsgeolog hos GEUS. Så sent som for fire år siden modtog han en af landets fornemste miljøpriser, Andrups Grundvandspris, for sin ekspertise og indsats.

Selv om han således har fået kendskab til ikke så lidt, kan han ikke huske en sag som den fra Veflinge.

Walter Brüsch mener, at Veflinge Vandværk med deres korte boringer kan komme til at suge terrænnært grundvand ned i boringerne gennem utætheder i overfladen, og at det kan være en del af forklaringen.

- Vi ved, at terrænnært grundvand i Danmark generelt er meget forurenet - ikke kun med de stoffer, man måler, men det kan også være alle mulige andre. Så de skal simpelthen ud og lave nogle nye boringer, og det kan ikke gå hurtigt nok, påpeger han.

Formand: Det har kørt fint

- Problemet er, at vi skal have tre boringer. Vi kan ikke klare os med to, og derfor skal vi også have en ny. Men det ligger lidt tungt med at finde en, siger Henrik Pøhlsgaard, der er formand for Veflinge Vandværk.

Han mener, at det har virket rigtig godt, at man siden 2012 har fortyndet vandet fra den forurenede boring med vand fra vandværkets to andre boringer.

- Vi har lige fået lavet en ny måling, og nu ligger vi, hvor vi skal igen. Under grænseværdien, siger han.

- Men I har jo overskredet grænseværdierne i seks forskellige undersøgelser af afgangsvandet siden 2012?

- Ja, det er rigtigt, at vi har overskredet nogle gange. Men antallet må du ikke lige hænge mig op på, siger han.

Ifølge Henrik Pøhlsgaard har vandværket kigget på flere placeringer til en ny boring, men hver gang er man stødt ind i, at der enten har været frugtplantage eller en losseplads på jorden tidligere.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
Giftdebat skal føre noget godt med sig

Giftdebat skal føre noget godt med sig

21
Eksperter: Sprøjtegift i nordfynsk vand skyldes byggefejl

Eksperter: Sprøjtegift i nordfynsk vand skyldes byggefejl

Veflinges giftramte boring er lukket ned

Veflinges giftramte boring er lukket ned