Der er flere faktuelle fejl i den pressemeddelelse, som Nordfyns Kommune torsdag morgen offentliggjorde efter redaktionens afdækning af forholdene omkring Veflinge Vandværk.

Efter Fyens Stiftstidendes artikler om vandet fra Veflinge Vandværk, der indeholder en række problematiske giftstoffer, har Nordfyns Kommune torsdag morgen udsendt en pressemeddelelse, der beskylder avisens artikler for at blande data.

I sin pressemeddelelse skriver Nordfyns Kommune blandt andet:

"Fyens Stiftstidende behandler prøveresultater taget ved selve vandboringen (råvandet) og prøveresultater taget ved udgangsvandet (drikkevandet) under ét. Det er en misforstået tilgang til vandprøver. Det afgørende er kvaliteten af drikkevandet, hvilket også tydeliggøres af, at der ikke opereres med grænseværdier for råvandet."

Men dét passer ikke.

Alle de prøver, avisen har brugt i artiklerne, og som er blevet vurderet af vandeksperter, handler om det såkaldte afgangsvand. Altså vandet, der er målt ved udgangen fra vandværket på vej ud til forbrugernes vandhaner.

En sådan måling ligger tilknyttet denne artikel, så man kan følge de gentagne overskridelser af grænseværdien.

Alle de data, der er brugt i artiklerne handler om analyser af afgangsvandet målt i 2013, 2014, 2015 og 2016, hvor stoffet Bentazon alle gange overskrider grænseværdien på 0,1 mikrogram pr. liter. I to prøver med 0,14 og i tre prøver med 0,12.

Derfor er det direkte usandt, når Nordfyns Kommune beskylder avisen for at blande forskellige typer data.

Tværtimod blander Nordfyns Kommune sagerne sammen, når der i den udsendte pressemeddelelse står:

"En gennemgang af vandprøverne, for så vidt angår drikkevandet, viser, at der i 2016 var en overskridelse, som blev vurderet til at kunne udgøre en sundhedsrisiko. Her blev der meddelt kogepåbud, og vandværket orienterede sine forbrugere. Også her var øvrige myndigheder involveret."

Denne overskridelse handler om kolibakterier, der ganske rigtigt blev fundet i vandet i 2016. Men det har intet med Fyens Stiftstidendes historie at gøre, som handler om en helt anden sag om pesticider. Desuden kan man ikke koge sig ud af problemer med pesticider.

I pressemeddelelsen skriver kommunen også, at vandværkets brugere er blevet informeret.

Avisen har gentagne gange bedt om dokumentation for denne information. Hidtil forgæves. Heller ikke på vandværkets hjemmeside findes en sådan information. Her kan man til gengæld se tallene for giftmængden i vandet. Men det oplyses ikke, at der er tale om en overskridelse af grænseværdierne.

Nordfyns Kommunes chef for Natur og Miljø Mette Højby Petersen har lovet at vende tilbage, når hun har studeret vores dokumentation nærmere.

Vores dokumentation omkring fund i afgangsvand er vedlagt denne artikel.

Overblik over vandprøverne

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
Giftdebat skal føre noget godt med sig

Giftdebat skal føre noget godt med sig

21
Eksperter: Sprøjtegift i nordfynsk vand skyldes byggefejl

Eksperter: Sprøjtegift i nordfynsk vand skyldes byggefejl

Veflinges giftramte boring er lukket ned

Veflinges giftramte boring er lukket ned