Generelt er der stor tilfredshed med hjemmehjælpen i Nordfyns Kommune.

De private leverandører af hjemmehjælp er gode til at sørge for, at den ældre får besøg af samme hjælper hver gang.

Det kniber mere for Nordfyns Kommune at levere den samme stabilitet.
Det billede tegner sig efter telefoninterview med 20 modtagere af hjemmehjælp i forbindelse med det årlige tilsyn med hjemmehjælpen.

Der er 850 borgere i Nordfyns Kommune, der får hjemmehjælp, og 20 af dem er altså blevet ringet op og stillet en spørgsmål om, hvor tilfredse de er med den hjælp, de får.

Helt generelt er tilfredsheden høj. Den samlede vurdering af hjemmeplejen viser således, at 36 procent er meget tilfredse, 50 procent tilfredse og 14 procent ”både og”.

Tilfredsheden gælder både de borgere, der får personlig pleje og de, der kun får praktisk hjælp. Hele 85 procent har svaret ja til, at de oplever hjælperne som dygtige, omsorgsfulde, høflige og respektfulde, og at de præsenterer sig, når de ankommer.

Men med hensyn til om det er samme hjælper, der dukker op hver gang, er der større variation i svarene.

De seks i undersøgelsen, der har hjælp fra et privat firma, svarer alle ja til, at det oftest er de samme hjælpere, der kommer. Af de 16, der får kommunal hjælp, siger 11 nej til samme spørgsmål.

En af dem, har tilføjet: Jeg føler indimellem, at jeg lever på en banegård.

Disse svar har fået firmaet Hjortshøj Care, der har foretaget tilsynet, til at anbefale den kommunale hjemmepleje at tilrettelægge arbejdet sådan, at det så vidt muligt er de samme hjælpere, der kommer hos den enkelte borger.

Det har administrationen nu bedt hjemmeplejen om at komme med en plan for.

  • fyens.dk