NORDFYN: Kriminalpolitiet i Odense har fået flere anmeldelser om tyverier af større mængder diesel.

Fra en tank på Gyldensteen Gods ved Bogense er der stjålet 400 liter dieselolie, mens en parkeret Scania lastbil har fået lettet sin tank for i alt 247 liter diesel, mens den holdt parkeret ved Langesøhallen i Morud.