Bogense: De mange nye boliger på Fionagrunden får konsekvenser for de trafikale forhold i kvarteret. Der etableres en dobbeltrettet cykelsti og vigepligten i krydset Østre Engvej/Adelgade ændres, ligesom en p-plads ved Poppelvej udvides. 

I alt er der afsat 4,5 mio. kroner til trafiksikkerhed, p-plads og busvendeplads. /EXP