Udvalg skal tage stilling til, om der skal holdes nordfynsk børnetopmøde

Nordfyn: Skal Nordfyn holde et lokalt børnetopmøde, og skal man i givet fald invitere to ministre? Det ser sådan ud, i hvert fald hvis Børne og Ungeudvalget på sit møde i dag, tirsdag 10. januar, følger embedsmændenes indstilling.

Mødet vil være for kommunens pædagogiske medarbejdere og tilknyttede bestyrelser, kommunalbestyrelsen med flere. I alt kan man nå op på omkring 700 deltagere, fremgår det af sagsfremstillingen.

Topmødet foreslås holdt mandag 6. marts klokken 18-21 i Bogense. 

Temaet for topmødet foreslås at være: "Dannelse i et læringsperspektiv for de 0-18-årige".

De to ministre, man gerne vil have med, er undervisningsminister Merete Risager (LA), og  børne- og socialminister Mai Mercado (K). Desuden foreslås professor Lene Tanggaard fra Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, på listen over oplægsholdere.

Hvis Børne- og Ungeudvalget beslutter at afholde børnetopmødet, vil administrationen nedsætte en planlægningsgruppe under ledelse af Direktør Ejner Jensen, står der i kommunens sagsfremstilling. (pcb)