En ny trivsels- og sundhedsmåling blandt ansatte i Nordfyns Kommune viser stigende tilfredshed med jobbet. Især er medarbejderne godt tilfredse med egen indsats og mindre tilfredse med den øverste ledelse.

Nordfyn: De ansatte i Nordfyns Kommune er set over en bred kam godt tilfredse med deres arbejde og endda mere tilfredse end sidste år.

På en skala fra 1 til 5 med 5 som den bedste vurdering lander den gennemsnitlige vurdering af jobbet på 4,2 mod 3,7 i 2016.

Det viser en trivsels- og sundhedsmåling blandt alle medarbejdere og ledere i kommunen.

Og det er naturligvis en udvikling, der glæder kommunaldirektør Morten V. Pedersen.

- Vi har formået at opretholde en god trivsel, samtidig med at vi har effektiviseret og gjort vores bedste for at yde en god service til kommunens borgere, siger han i en pressemeddelelse.

Når det gælder vurderingen af egen indsats, er de kommunale medarbejdere i særlig grad tilfredse.

Således falder de fem højeste scorer i trivselsmålingen på spørgsmål om, hvordan de ansatte vurderer deres egen indsats. I gennemsnit er der 4,4 point til udsagnene: "Jeg bidrager aktivt til, at vi har det godt sammen i min enhed" og "jeg tager ansvar for, at min enhed lykkes".

Tillid til ledelsen i bund

Anderledes ser det ud med tilliden til den øverste ledelse i Nordfyns Kommune. Helt i bund med 3,3 på scoretavlen ligger enigheden i udsagnet : "Jeg har tillid til direktionens måde at lede kommunen på."

- Det er klart, det er iøjnefaldende også for os selv, siger Morten V. Pedersen til avisen.

- Nu går vi i gang med at lave en handleplan på samme måde som de øvrige områder. Og vi tager en dialog i HovedMED (samarbejdsudvalget, red.) for at finde ud af, hvilke gode råd de kan give os til, hvad vi kan gøre anderledes.

1670 ansatte har svaret på spørgsmål om trivsel, sundhed og arbejdsmiljø. Det svarer til 92 procent af alle ansatte, og det tal glæder både kommunaldirektøren og næstformand i HovedMED Anette Rye Lund.

- Vi står i år med et langt bedre talmateriale end tidligere. Det gør, at vi bedre kan bruge resultaterne til at sætte ind dér, hvor skoen virkelig trykker, men også lære af de steder hvor det går ekstra godt, siger Anette Rye Lund i pressemeddelelsen.

  • Rasmussen_Betty_(2015)_032

    Af:

    Jeg er journalist på Fynske Mediers redaktion på Nordfyn. Tidligere har jeg arbejdet som lokaljournalist på Midtfyn og i Assens og endnu tidligere som nyhedsredaktør og redaktionssekretær på Fyens Stiftstidendes hovedredaktion i Odense.