BOGENSE: Ved den seneste budgetopfølgning har Bogense Kommune registreret et mindreforbrug på omkring 100.000 kroner til porto.

Årsagen er, at mange - tunge - dagsordener i dag udsendes elektronisk til blandt andre byrådets medlemmer.