Køer på græs skal pleje vådt naturområde ved den grønne sti. Bakke og hundeskov indgår i den bynære natur
OTTERUP: - Det skal sjappe og græsset holdes kort.

Biolog Thomas Mellergaard fra Nordfyns Kommune har opskriften på det nye naturens eldorado tæt på byens villakvarterer. I projektet "Søen summer af liv" skal siv og tagrør og vandhullernes typiske flora og fauna leve i glad symbiose med skotsk højlandskvæg af bedste kødkvalitet.

- Søen og en del af bakken bliver hegnet ind. Her skal der gå kreaturer, for de er nødvendige for at pleje området og holde græsset ned, fortæller Thomas Mellergaard.

Om en måneds tid dukker de første kreaturer efter planen op bag den kommende indhegning. Der er indgået aftale med en fritidslandmand.

Lavvandet sø

Men allerede nu er der masser af liv på marken bag Jydby. Ned mod Brorenden og den grønne sti har entreprenørmaskiner de seneste par uger skrabet jorden af og omdannet arealet til en lavvandet sø med flade brinker og fast bund.

Vandet strømmer til fra toppen af bakken, og det er hensigten at vandet skal sive mod søen. Den bliver ledsaget af bænke og en informationstavle.

Det godt 100 meter lange og 30 meter brede vandhul er endnu en etape i projektet "Otterup - Oplevelser for alle", som blev søsat for et par år siden. Hensigten er at skabe en række naturlige oplevelser i bynær afstand.

440.000 kroner

Med de grønne partnerskaber, som involverer Friluftsrådet og Skov og Naturstyrelsen er det lykkedes at få rejst en del midler til de første projekter langs stien.

De har indtil videre kostet 440.000 kroner. Og omfatter foruden hundeskoven ved jægernes klubhus, indhegninger det nye vådområde, oprensning af tre vandhuller og en kælkebakke.

Omkring 6000 kubikmeter jord er netop flyttet fra anlæg af søen i den nordlige ende.

Borgernes dyr

Jorden er kørt over bag udstykningen Pileurten i den vestlige ende af byen. Her er piletræerne fældet og en gravko omdanner nu bunken af jord til en bakke med stejle og bløde skråninger ud mod Brorenden. Her bliver der også plads til projektet "borgernes dyr".

- Området bliver indhegnet, men med låger. Og her skal også gå kødkvæg.

- Borgerne kan lave en aftale med landmanden og får mulighed for at købe en anpart i en ko, der så slagtes i efteråret, fortæller biologen.

Han er ikke i tvivl om at søen summer af liv, når foråret titter frem. Men en tom sø uden planter og dyr bør følges fra første dag.

- Det er oplagt for skolerne, at ta' søen med i undervisningen, fremhæver Thomas Mellergaard.
  • Fyens Stiftstidende