Skoleleder: Vores unge har brug for plads

Skoleleder Helle Nielsen håber på, at Børne- og Ungeudvalget i Nordfyns Kommune tager de unges baggrund og behov med i deres overvejelse - og ikke kun ser på tal og statistikker. Foto: Amalie Klitgaard

Skoleleder: Vores unge har brug for plads

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Før det besluttes, om Nordfyns Kommune opsiger driftsoverenskomsten med Bogense Heldagsskole, vil udvalgsformand gerne vide, hvor mange af de tidligere elever, der har påbegyndt eller gennemført en ungdomsuddannelse. Men det, mener skolelederen ikke, kan bruges som et succeskriterium.

Bogense: Tirsdag den 6. februar bliver det afgjort, hvad Børne- og Ungeudvalget i Nordfyns Kommune vil indstille til kommunalbestyrelsen i sagen om fremtiden for Bogense Heldagsskole. Altså, om driftsoverenskomsten skal opsiges og skolen lukke - eller om der skal gives dispensation for et elevtal på 10. Det er en mulighed, hvis det vurderes, at elevgruppen får noget ud af et undervisningsmiljø, hvor det er meget få elever.

Til det første møde om sagen manglede der information om, hvad skolens ledelse ville gøre for at øge elevtallet det kommende skoleår, hvad den gør, for at underviserne har faglige kompetencer til at dække den fulde fagrække, samt hvordan det er gået de tidligere elever.

Det sidste, synes udvalgsformand Anja Lund Kristensen (V), er vigtigt at få belyst:

- Det i forhold til, om er de blevet til noget? Er det godt nok? Det er der, hvor min bekymring er ... Jeg synes da, at det er vigtigt at vide, når man nu har et tilsyn med en skole, at det så også er godt. Men umiddelbart synes, jeg at tilsynet ser positivt ud.

I de opfølgende spørgsmål fra Nordfyns Kommune omkring "er det blevet til noget" lægges der særligt vægt på, hvor mange der har afsluttet folkeskolens afgangsprøve med karakteren 02 i dansk og matematik - samt hvor mange, der har påbegyndt og gennemført en ungdomsuddannelse.

Men det er et måske lidt nedslående svar, som Bogense Heldagsskole kommer med i en mail til Nordfyns Kommune den 25. januar, hvor den skriver, at:

"Der er mange årsager til, at de unge, som visiteres til Bogense Heldagsskole ikke alle består dansk og matematik med 02 i gennemsnit" og at "tallene viser, at en del af skolens elever ikke påbegynder en ungdomsuddannelse og nogle afbryder deres forløb."

Skolens resultater
I en mail, som Bogense Heldagsskole sender til Nordfyns Kommune den 25. januar, kommer skolen med nogle tal på tidligere elevers resultater. Den lægger dog selv vægt på, at tallene ikke fortæller hele historien, idet eleverne netop har vanskeligheder.I skoleåret 2014-15 gik der i alt 14 elever på skolen. I 2015-16 lå tallet på 10 elever. I 2016-17 var der ni elever.

I skoleåret 2014-15 var fem fritaget for prøve, mens de resterende bestod et-fire fag, som tæller mundtlig og skriftligt dansk og matematik. I skoleåret 2015-16 var fire fritaget for prøve, mens to ud af resten bestod alle fire fag. I 2016-17 gik ingen af de fem elever til prøve.

I 2015 afsluttede syv deres grundskole, i 2016 var det 10, og i 2017 var det tre.

Der er ikke nogen, som har påbegyndt en ungdomsuddannelse i 2017, men i 2015 startede seks, og i 2016 startede der fire.

Hvor mange, der har afsluttet eller stadig er i gang, er svært at sige, da skolen ikke har tæt kontakt med alle tidligere elever. Men de er sikre på, at en enkelt fra 2015 er i gang, og to fra 2016 er i gang.

Elever ikke klar til ungdomsuddannelse

Der er en del faktorer, som spiller ind på, at en del af eleverne fra Bogense Heldagsskole ikke er parate til en ungdomsuddannelse.

I mailen til Nordfyns Kommune skriver skolen, at en del af eleverne ikke bliver bedømt uddannelsesparate ved afslutningen af 9. og 10. klasse på grund af deres vanskeligheder. Det kan dække over årsager, som at de ikke har gået i skole i længere perioder, ikke har et fagligt højt niveau, kommer fra socialt ustabile livsvilkår og ofte ikke eller kun delvist er udredt, hvorved der ikke tidligere har været en god nok viden til at hjælpe den unge.

I det hele taget mener skoleleder Helle Nielsen ikke, at man kan bruge start og færdiggørelse af en ungdomsuddannelse som et succeskriterium.

- Hvis man kun kigger på tallene og ikke kender baggrunden, så er det vanskeligt at bruge tallene. Jeg synes, at det handler om, at vi har et skoletilbud, der er brug for. De her unge kommer med så mange problemer, så det tager tid at få lyst til skolen, genskabe tilliden og få troen på sig selv. De passer ikke lige ind i de kasser, at man efter 9. og 10. klasse skal videre i en ungdomsuddannelse. Det gør de ikke, fordi de har haft en helt anden opvækst end andre unge i landet.

Skoleleder: Vores unge har brug for plads

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce