25 nordfynske kommunalpolitikere har evalueret sig selv og hinanden. De fleste af dem synes, at lokal­politik er attraktivt at deltage i.

Spørgeskemaer om medarbejderudvikling og trivsel er også nået frem til kommunalbestyrelsen bord.

Her har de 25 politikere måttet kigge kritisk på deres arbejdsplads og sig selv. De har skullet bedømme, hvorvidt de er klar og forberedte til møder, om de generelt er tilfredse med deres arbejdsvilkår og i øvrigt trives med det politiske arbejde i Nordfyns Kommune.

Konklusion: Syv ud af 10 politikere mener, at det er attraktivt at være kom­munalpolitiker og er i høj grad ­tilfredse med hverdagen.

Få er overbelastede

Politikerne vurderer, at de generelt er godt klædt på til møder. De mener også, at en ny struktur for udvalgenes dagsordener har gjort det nemmere at forberede sig. Én ud af 10 mener, at de er over­belastede.

- Det er et sundhedstegn, at tre fjerdedele synes, at det er attraktivt. Vi er otte forskellige partier uden en helt bred konstituering. Derfor er det vigtigt, at også de små partier oplever, at de bliver hørt og har indflydelse, fremhæver borgmester Morten Andersen (V).

  • fyens.dk