Generalforsamling

Otterup: På sin generalforsamling for nylig fik Lions Otterup sat navne på den bestyrelse, der skal virke i det kommende klubår, der begynder 1. august.

Posten som president går til Rolf Brems, Lunde, past president bliver Ulrik Bieler, Otterup, vicepresident Kai Madsen, Otterup, kasserer Michael Jensen, Otterup, sekretær Palle Rasmussen, Nr. Højrup, tailt twister James Rasmussen, Otterup, og clubmester Anders Søgård, Hasmark.

På generalforsamlingen kunne president Rolf Brems glæde sig over flere lyspunkter i det forløbne år. Det er lykkedes at hverve nye medlemmer, og økonomien er i top til hjælp for nødlidende i ind- og udland - hvilket i årets løb har udløst donationer både lokalt og i udlandet.

Loppemarkedet i september gav et pænt overskud, efter at udgifter til halleje, containere, annoncer med videre var betalt, og det samme gjorde juletombolaen på torvet.

Julekoncerten i Krogsbølle Kirke trak fuldt hus, og derfor er Lions Otterup nu i gang med at planlægge en ny julekoncert. /EXP