Mere effektiv skraldindsamling får betydning for flere nordfynske husstande.

Flere nordfynske husstande vil fra 1. februar få tømt deres skraldespande på andre dage, end de har været vant til.

Det sker efter at samtlige renovationsruter er blevet gennemgået i bestræbelserne på at skabe en mere effektiv affaldsindsamling og undgå unødvendig kørsel.

Alle husstande, der bliver berørt, bliver orienteret med brev.
I den første uge kan det for nogles vedkomende betyde, at de ikke får tømt skraldespandende. I stedet får de en ekstre tømning ugen efter.

Skraldebilernes nye ruteplaner kan i øvrigt ses på: www.nordfynskommune.dk/renovation

  • fyens.dk