Socialudvalget vil have kortlagt ­eksisterende støtte­ordninger til unge med brug for psykologisk behandling.

Et socialdemokratisk forslag om, at Nordfyns Kommune i lighed med en række andre kommuner tilbyder gratis psykologisk behandling til unge under 25 år udløser nu en decideret kortlægning af de ordninger, der allerede eksisterer.

- Det skal ikke forstås sådan, at vi afviser forslaget. Men allerede nu er der forskellige muligheder for gratishjælp. Skolepsykologer betaler kommunen allerede, og der er også gratisordninger for forskellige grupper af modtagere af sociale ydelser. Så inden vi nu bevilger en million eller hvad det nu måtte koste, vil vi have et totalt overblik over, hvilke ordninger vi allerede har. Den opgave ligger nu i administrationen, siger Anja Lund (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Viser kortlægningen yderligere behov for gratis-hjælp, er det ikke noget, der kan besluttes lige med det første.

- I så fald skal det ind i det kommunale budget. Dermed kan det ikke blive diskuteret til bunds eller besluttet før forhandlingerne om næste års budget, siger Anja Lund.

Kommunalbestyrelsesmedlem Lasse Haugaard havde på S-gruppens vegne fremsendt forslaget til Social- og Sundhedsudvalget. Det skete bl.a. med henvisning til en generelt bekymrende udvikling i unges mentale sundhedstilstand, som det fremgår af undersøgelser og opgørelser fra bl.a. Seruminstituttet, Sundhedsministeriet og Psykiatrifonden.

- Jeg er glad for, at Social- og Sundhedsudvalget iværksætter en undersøgelse, for så har vi et udgangspunkt at træffe en beslutning ud fra. Men jeg vil godt advare mod at en gratis samtale med en psykolog på f. eks. en skole eller uddannelsesinstitution sidestilles med en behandling. Det, vores forslag handler om, er at hjælpe de unge mennesker, der er i en decideret behandling, som vi ved kan slå bunden ud af en privatøkonomi, især hvis den baserer sig på SU, siger Lasse Haugaard.

  • fyens.dk