Så længe der er styr på, at elever fra Bogense Heldagsskole kommer i et skoletilbud, hvor personalet er kvalificeret til at håndtere dem, skal det nok gå. Hvis ikke, kan det have en negativ effekt, fortæller professor i specialpædagogik, Niels Egelund.

Er lukningen af den private specialskole, Bogense Heldagsskole, en del af en større tendens?

- Den tendens, at der nedlægges specialskoler, har ligget der siden 2012, fordi vi fik inklusionsloven. Den tilstræber, at man sætter antallet af elever, der er en del af specialtilbud ned - fra 5,6 procent til 4. Det har man så arbejdet på i kommunerne. Det er måske ved at vende, men det er klart, at hjemtagelsen af specialskoleelever i de sidste fem år har kunnet mærkes derude.

Selvfølgelig kan man frygte, at de kompetencer måske ikke er der i samme grad, som en skole der er kvalificeret til det her. Men det kan sagtens være, at Nordfyns Kommune har personale, der har det. Det ved jeg ikke.

Niels Egelund, professor i specialpædagogik ved Aarhus Universitet

Hvad tror du, at Nordfyns Kommune gør?

- Formentlig vil de lave et tilbud til dem selv.

Hvilke udfordringer kan man støde på?

- Heldagsskolernes kendemærke er, at de arbejder på tre forskellige fronter - det faglige, det sociale og familierne. Ofte har eleverne store problemer her, så det er en opgave, som kræver, at personalet har de rette faglige kompetencer.

Kan man ikke risikere, at personalet netop ikke har gode nok kompetencer?

- Selvfølgelig kan man frygte, at de kompetencer måske ikke er der i samme grad, som en skole der er kvalificeret til det her. Men det kan sagtens være, at Nordfyns Kommune har personale, der har det. Det ved jeg ikke.

- Lige for at trække den anden vej, så kan det have en positiv effekt på elevernes udvikling at gå i en almindelig skole i stedet for en heldagsskole. Og når de kun er syv børn som Bogense Heldagsskole, så bliver det et hårdt miljø - normalt er de 20 elever på en specialskole. Derudover har de jo adfærdsvanskeligheder, så det kan være rart at være sammen med andre, som ikke har de problemer.

Så tænker du, at lukningen af Bogense Heldagsskole er mest positiv eller negativ?

- Hvis lærerkompetencer er til stede, så synes jeg, at det er positivt, at eleverne bliver rykket hen i et mere alment miljø. Med lærerkompetencer mener jeg, at der er pædagoger til fritidsarbejdet, lærere til det faglige, og personale til at støtte familierne i forhold til opdragelsesspørgsmål. Der er en risiko ved at flytte eleverne væk fra det specialiserede tilbud, hvis kompetencerne ikke er der. Så risikerer eleverne at drukne lidt i alt det andet.

  • 3305486

    Af:

Mere om emnet

Se alle
For få elever: Nordfyns Kommune lukker Bogense Heldagsskole

For få elever: Nordfyns Kommune lukker Bogense Heldagsskole

Skæbnetime for specialskole nærmer sig - og det ser sort ud

Skæbnetime for specialskole nærmer sig - og det ser sort ud

1
Skoleleder: Vores unge har brug for plads

Skoleleder: Vores unge har brug for plads