Nordfyns Vandløbslaug vil ikke sidde i rundkreds og diskutere oversvømmelser.

Bybækken er fyldt med slam og sand, og hvis vi skal undgå flere oversvømmelser, skal vandløbet graves op, og kommunen skal leve op til deres forpligtelser med at vedligeholde vandløbet, lyder den klare udmelding nu fra Jan Hjeds, der er bestyrelsesmedlem og faglig rådgiver for Nordfyns Vandløbslaug.

- Vi oplever skader for millioner af kroner. Det er vanvittigt at spille hasard med vandløbene på den måde. Det er en kendsgerning, at Bogense ligger lavt, og derfor må vi løse problemet, men det kan ikke nytte noget at sidde i rundkreds og diskutere det, lyder den barske kritik af kommunen fra Jan Hjeds.

Han beskylder kommunen for ikke at leve op til paragraf 27 i vandløbsloven, som siger, at et vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, medmindre det er fastsat i regulativet.

Løsningen er ifølge Jan Hjeds, at man begynder med at grave Bybækken op nede fra havnen og fortsætter hele vejen op gennem systemet. På sigt kan det måske endda blive nødvendigt at trække Bybækken helt uden om Bogense, så der ikke kan ske flere oversvømmelser.

Kommunen afviser kritik

Hos Nordfyns Kommune har teknisk direktør Henrik Boesen svært ved at genkende det billede, som Jan Hjeds maler, når han siger, at kommunen ikke lever op til sine forpligtigelser.

- Det må være hans vurdering. Meget mere kan jeg ikke sige til det, lyder det fra ham.

Når det kommer til at grave hele Bybækken op, er det ikke så enkelt, mener Henrik Boesen, som dog ikke afviser, at det nogle steder er realistisk.

- Nogle steder er det. For eksempel i Lunde Å. Men andre steder er det teknisk vanskeligt. Blandt andet steder med højvandssluser, som vi netop har for at sikre, at havvandet ikke kommer ind. Og så er der nogle fysiske forhold ved Bybækken, hvor jeg ikke ser det så sort og hvidt. Vi har også pilotprojekter med vandlauget og andre aktører, siger han.

Nordfyns Kommune har fra 1/1 2016 sat penge af til klimaprojekter, der blandt andet skal sikre Bogense mod kommende oversvømmelser.

Læs mere i Fyens Stiftstidende og på mitfyn.dk i dag.

  • Harkjær_Magnus_ørum_(2015)_022

    Af:

    Lokalredaktør og journalist på Fyens Stiftstidendes Nordfyn-redaktion, hvor jeg har arbejdet siden 2013. Uddannet journalist fra Syddansk Universitet samme år. Under min praktiktid arbejdede jeg også på den nordfynske lokalredaktion samt avisens samfundsredaktion og i Europa-Parlamentet i Bruxelles. I 2016 var jeg projektleder for Det Fynske Folkemøde i Odense.

Mere om emnet

Se alle
1
Regnen koster: Landbrugsjord går tabt på Ærø

Regnen koster: Landbrugsjord går tabt på Ærø

Ny lov hæmmer kampen mod oversvømmelser og skybrud

Danmark er ved at blive oversvømmet