H.C. Andersen Golf er klar til at lægge jord til et stort vandbassin, som kan stoppe oversvømmelser af både feriehuse og boliger i byen

På bare et halvt år er feriehusene ved H.C. Andersen Golf to gange blevet oversvømmet og ødelagt for millioner af kroner, og derfor er ejeren Finn Gramvad nu klar til at iværksætte en drastisk løsning, som en gang for alle skal forsøge at løse problemet med oversvømmelser i golfrområdet og længere nede i Bogense, hvor også almindelige boliger mellem jul og nytår flere steder fik vand i kældrene som følge af de store vandmængder.

Det er banens ruf, som ifølge Finn Gramvad skal graves ud og omdannes til et vandreservoir, der kan opsamle de grove mængder vand, der kommer fra de omkringliggende marker, når det for alvor regner, som vi senest så det den 27. december.

En parkeringsplads for vand

Ifølge lokalplanen er det tilladt at fjerne en halv meter af landskabet, og hvis man laver en lukkemekanisme, vil bassinet forhindre tusinder og atter tusinder af liter vand fra at løbe videre ud i den næste dræningskanal, hvorfra det går over i sine breder og fylder Bybækken op, som derefter skaber problemer længere nede i byen.

- Kommunen har sagt, at de er i gang med at finde den rigtige løsning, men jeg er nødt til at blande mig, for jeg kan ikke leve med, at det her sker flere gange om året, og det kan de heller ikke nede i byen, lyder det fra Finn Gramvad, som imod at lægge jord til projektet ønsker, at kommunen betaler for udgravningen.

Det store vandbassin kan lidt forsimplet kaldes en stor parkeringsplads for vandet, hvor det kan blive stående, indtil der er plads til det i kanalerne og Bybækken.

- Det er for simpelt at sige, at man bare skal grave kanalerne og åen ud. Der er behov for at bremse vandet, så det ikke skal ud på en gang, lyder det fra Finn Gramvad, som gennem en lang entreprenørkarriere har samlet store erfaringer med at styre vandet ved sine byggerier.

Udskift gammelt drænrør

Til gengæld er der også behov for, at det rør, som løber under Skovvej ved den nordlige ende af Bogense Hallerne, bliver skiftet ud, mener Finn Gramvad.

- Kommunen har lovet, at den hurtigst muligt får undersøgt, om røret er beskadiget eller stoppet til. Det har måske ligget i jorden i 50 år og kan være ødelagt af træernes rødder. Røret er sikkert også for lille i forhold til at man har drænet enge og moser gennem årene, så der kommer mere vand ned, siger han.

Og noget tyder på, at netop røret under Skovvej skabte de største problemer under de seneste oversvømmelser. Røret munder ud i en landkanal, som uden problemer kunne håndtere de mængder vand, som beredskabet pumpede derop. Det var røret under vejen, som skabte problemer.

Med et vandreservoir på golfbanen og et nyt og større drænrør ved Skovvej, mener Finn Gramvad, at man kan løse hele problemet.

Hvis vi gør det her, tror jeg ikke, at vi får problemer mere. Det er også en simpel og billig løsning for kommunen, siger han.

Positiv borgmester

Borgmester Morten Andersen (V) vil ikke udelukke Finn Gramvads forslag på forhånd, men omvendt vil han heller ikke love noget.

- Det er klart, at når nogen kommer med ideer til, hvad vi kan gøre, så kigger vi på det, men det er ikke sådan, at vi bare siger ’så gør vi det’. Vi skal kigge på, om det i givet fald kan hindre problemerne, siger han.

Læs mere i Fyens Stiftstidende og på mitfyn.dk i dag.

Se den utrolige dronevideo fra oversvømmelserne hos H.C. Andersen Golf her:

  • Harkjær_Magnus_ørum_(2015)_022

    Af:

    Lokalredaktør og journalist på Fyens Stiftstidendes Nordfyn-redaktion, hvor jeg har arbejdet siden 2013. Uddannet journalist fra Syddansk Universitet samme år. Under min praktiktid arbejdede jeg også på den nordfynske lokalredaktion samt avisens samfundsredaktion og i Europa-Parlamentet i Bruxelles. I 2016 var jeg projektleder for Det Fynske Folkemøde i Odense.