LIVSTILSSKIFT: Peter Sallingboe har sadlet om mere end en gang i sit liv
BOGENSE: - Jamen det er da et dejligt værtshus, ikk', smiler ejeren af Røde Kro, Peter Sallingboe, og slår ud med armene.

Ved nabobordet er en gæst netop gået i gang med "Whiskey in the Jar". Og gæsten har ikke alene stemme til sangen, men mestrer også de mange, lange vers. De øvrige værtshusgæster falder ind på omkvædet.

- Stedet her er også et slags værested - dem er der jo ikke andre af i Bogense. Der er plads til de lidt skæve eksistenser, og de øvrige stamgæster passer på dem. Der er rummeligt i Bogense, filosoferer værten, der efterhånden har fået indrettet stedet, så der ikke sker de store ulykker, hvis gemytterne af og til koger over. Barstolene er naglet til gulvet og bordene så tunge, at de er svære at vælte.

- Jeg ved ikke, om det er det, der gør det. Men vi har ikke nær så meget ballade, som der var tidligere, siger Peter Sallingboe, der nærmest blev værtshusejer ved et tilfælde.

Keramik og møbler

Men særligt forbavsende er det nu ikke, når man ser på hans livsforløb. Den 55-årige jyde har nemlig skiftet løbebane da nogle gange i sit liv.

Oprindeligt er han uddannet skibskok. Men da han mødte sin første hustru, der var keramiker på Bornholm, gik han i land. Parret etablerede et stentøjsværksted i Ankjær ved Vejle - Sallingboe Keramik.

Men det blev ikke ved keramikken. Peter Sallingboe begyndte at designe møbler, som også blev produceret i Ankjær - møbelfabrikken her er i øvrigt overtaget af hans søn.

- Og den anden dag var der nogle amerikanere på besøg her på Røde Kro. De spurgte, hvor jeg havde de her borde med stentøjskalklerne fra, for sådan nogen solgte de hjemme. Det var sgu' da meget morsomt, men vi har også solgt meget til USA, siger Peter Sallingboe.

Men han har det tilsyneladende bedst, når der sker mere end en ting omkring ham. Sideløbende med at han var fabrikant, bankede han tre institutioner op: En for misbrugte piger, en for adfærdsvanskelige og kriminelle drenge og en for voksne piger med psykiske problemer.

- Jeg var oppe på at have 17 anbragte og 13 pædagoger ansat. Og det var ikke de anbragte, jeg havde problemer med, ler Peter Sallingboe, der på et tidspunkt skiftede sin kone ud med lederen af en af sine institutioner.

Sejlerskole

Som et led i behandlingsarbejdet havde Peter Sallingboe også en sejlerskole. Og det var den, der for få år siden førte ham til Bogense.

- Jeg har haft havneplads her i 10 år, og på et tidspunkt blev jeg træt af alt det burekrati, der var forbundet med institutionerne. Min kone og jeg købte et lille hus i Torvegade i Bogense, hvor vi ville nyde vores otium samtidig med, at vi passede de to både, som både bruges til sejlerskole og som charterbåde for turister. Det var nærmest lige noget med at gøre dem klar hver lørdag, siger Peter Sallingboe.

Den første "ulykke"

Sådan gik det første års tid i Bogense, men så skete det, som Peter Sallingboe med slet skjult ironi kalder "Den første ulykke".

- Pludselig kom naboen, den daværende ejer af Røde Kro. Han havde brækket sit baghus ned, og på den måde var gavlen røget af mit hus ved siden af. "Hvad gør vi ved det", spurgte han. "Ja, jeg bliver vel nødt til at købe kroen", sagde jeg. Og sådan blev det. Det var heller ikke så farligt, for kroen var forpaget ud. Men da forpagtningen udløb overtog jeg jo selv, for jeg havde nok gået og kedet mig lidt, forklarer Peter Sallingboe.

Den anden "ulykke"

"Den anden ulykke" indtraf, da Peter Sallingboe hørte, at fiskeforretningen på havnen var ved at gå fallit.

- Skal vi ikke købe den, spurgte min kone, Trine, og så tog hun på ferie. Da hun kom hjem, sagde jeg til hende, at hun godt kunne trække i forklædet og gummistøvlerne, for fiskeforretningen var vores. Det var jo også netop på grund af miljøet på havnen, vi havde valgt at flytte til Bogense. Og en fiskeforretning kan man jo ikke undvære...

Så nu passer Trine fiskeforretningen, mens Peter tager sig af værtshuset.

- Ja sådan gik det altså til, at det, vi havde troet skulle være en pensionisttilværelse, endte med at blive en arbejdstid til os begge på 12-14 timer i døgnet, konstaterer han.

En "ulykke" mere?

Men ikke engang her har han tænkt at sige stop. Han opstiller til byrådet ved kommunalvalget i november og er i øvrigt ingen novice, idet han allerede har siddet i kommunalbestyrelsen i Jelling.

- Jeg har i mine unge dage både været kommunist og konservativ. Men så blev jeg ældre, klogere og socialdemokrat. Det var jeg, da jeg sad i kommunalbestyrelsen i Jelling, og det er jeg stadig, siger Peter Sallingboe, hvem ikke mindst beskæftigelsespolitikken ligger stærkt på sinde.

- Vi skal selv skabe vores arbejdspladser og bruge os selv til det, vi er gode til. Der er masser af ting at tage fat på, siger manden, der ikke selv kan siges at ligge på den lade side.
  • fyens.dk