Den private skole, Otterup Realskole, havde ved starten af sidste skoleår 223 elever.

Det gennemsnitlige elevtal i de små klasser var 19,8. Fra 4. til 6. klassetrin var det 20 og fra 7.-9. klasse var gennemsnittet 23,3 elever pr. klasse.