Udvikling

Foreningen "Udvikling Klintebjerg" har holdt stiftende generalforsamling. Her blev der blandt andet blev aflivet rygter om foreningens havneprojekt.

Klintebjerg: Så bliver der sat fokus på Klintebjerg. Det er resultatet af, at foreningen "Udvikling Klintebjerg" er etableret med en stiftende generalforsamling.

Foreningen har til formål at forskønne Klintebjerg, så området bliver endnu mere attraktivt for nordfynboerne og turisterne.

"Udvikling Klintebjerg" vil især have fokus på havneområdet. Og her oplevede initiativtagerne til foreningen, at der var nogle rygter, som skulle aflives. 

- Vi havde et fint fremmøde, hvor alle var interesserede i både at høre om projektet, og komme med forslag til det. Vi fik udryddet en fejlopfattelse af, at det stadig er det oprindelige store marina-projekt, som vi arbejder på. Det gør vi ikke. Der er stor enighed om, at det hele skal holdes i en stil og størrelse, der harmonerer med de eksisterende bygninger og området,, fortæller Gorm Christensen, som er med i den arbejdsgruppe, der har dannet grundlag for stiftelsen af foreningen..

- Eksempelvis skal den nye bådebro og promenade laves i samme træsort og farver som bådelauget nye bro. Dette bragte stor lettelse hos nogle af de fremmødte

Nyt navn

Udover at aflive rygter, blev foreningens navn også diskuteret. Oprindeligt skulle den hedde "Lokaludvikling Klintebjerg", men det navn blev ændret til "Udvikling Klintebjerg".

- Dette er for at vise, at det ikke kun er det lokale vi arbejder for, men nogle forbedringer, der kommer hele oplandet og kommunen til gode, forklarer Gorm Christensen.

Den nye forenings bestyrelse kom til at bestå af: Gorm Christensen, Allan Ulriksen, Sanne Timmermann, Peter Kirkeby, John Storm, Daniel Risager Jørgensen og .Trine Wenckheim.

- Det er et stærkt team i bestyrelse. Mange kræfter fra den tre år gamle arbejdsgruppe, samt nye ansigter som også er lokale ildsjæle. Det er dejligt, at der både er repræsentanter fra Klintebjerg Bådelaug, vinterbaderne og lokalrådet i bestyrelsen. Det bliver godt, siger Trine Wenckheim.

Næste møde i den nystiftede forening foregår torsdag den 23. marts. Her skal bestyrelsen konstitueres, og det skal diskuteres, hvordan man kan tilmelde sig foreningen. Har man spørgsmål til dette, kan man kontakte Gorm Christensen på telefon 29 13 80 75.

  • Af: