Når der den 21. november skal stemmes til kommunalbestyrelse og regionsråd, kan alle vælgere over 60 år sætte et ekstra kryds.

Nordfyn: Når valget ringes i gang tirsdag den 21. november, kan alle vælgere over 60 år ud over kandidater til kommunalbestyrelse og regionsråd også stemme på, hvem de gerne vil være repræsenteret af i Seniorrådet i de kommende fire år.

18 kandidater har meldt sig til at kæmpe om de 11 pladser i rådet, og de, der ikke får stemmer nok til at komme blandt de 11 øverste, bliver suppleanter.

Som noget nyt i forhold til valget for fire år siden, er der ikke længere krav om, at Seniorrådets medlemmer skal være fordelt med et fast antal pladser fra de tre gamle kommuner. Det blev ændret tidligere på året som en markering af, at Nordfyns Kommune er én kommune.

Seks af kandidaterne er gengangere fra det nuværende Seniorråd. Det er formanden, Birgit Folden, Karen Marie Rasmussen, Edith Andersen, Henning Brokjær, Inga Jydby Bjørnsbo og John Harfeld.

En af de nye kandidater på listen har sit navn på to af stemmesedlerne den 21. Det er Keld Haurholm Nielsen, der ud over til Seniorrådet også er spidskandidat for Enhedslisten ved valget til kommunalbestyrelsen.

Ved valget i 2013 kunne Nordfyns Kommune præstere den højeste stemmeprocent til Seniorrådet, 78,5 procent.

Seniorrådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og er bindeled mellem borgere og politikere i alle emner, der vedrører de ældre på Nordfyn.

  • Rasmussen_Betty_(2015)_032

    Af:

    Jeg er journalist på Fynske Mediers redaktion på Nordfyn. Tidligere har jeg arbejdet som lokaljournalist på Midtfyn og i Assens og endnu tidligere som nyhedsredaktør og redaktionssekretær på Fyens Stiftstidendes hovedredaktion i Odense.