Nordfyn: Tre uger til at kommentere budgetforslag

Systemet med et klippekort, som ældre borgere kan bruge til at få en ekstra halv times hjælp hver uge, kan være i fare. Systemet er nævnt som en mulig besparelse i Nordfyns Kommunes omstillingskatalog. Arkivfoto

Nordfyn: Tre uger til at kommentere budgetforslag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Høringsperioden for budgetoplægget fremsat af administrationen i Nordfyns Kommune blev indledt mandag og løber frem til 20. september. Hele processen er forsinket på grund af den nylige regeringsdannelse.

Nordfyn: Sidste år vakte det stor opstandelse, da forvaltningen i Nordfyns Kommune kom med bud på, hvordan der kunne spares og herunder ændres markant på den lokale skolestruktur.

I år ser processen med at lægge budgettet ud til at få et mere roligt forløb. Dels ser det omstillingskatalog, som administrationen offentliggjorde mandag, ikke ud til at indeholde spareforslag med samme sprængfarlighed. Dels er kataloget lavet efter det muliges kunst og dermed også behæftet med en vis usikkerhed.

Hvilket skyldes, at det sene valg til Folketinget har skabt forsinkelser i processen for embedsmænd og politikere. De er nødt til at vente på, at en rammeaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening falder på plads.

Vejen til budget
Centrale nedslagspunkter i vejen til det kommunale budget for 2020.2.-20. september. Høringsperiode for det administrative budgetoplæg.

26. september. Kommunalbestyrelsens første behandling af budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023.

30. september. Borgmester Morten Andersen (V) udsender sit oplæg til budget 2020-2023 til de politiske budgetforhandlinger.

2.-11. oktober. Borgmesteren indkalder til politiske forhandlinger.

3. oktober. Borgermøde klokken 18.00-20.30 med fokus på de økonomiske forudsætninger.

11. oktober. Sidste frist for indsendelse af politiske ændringsforslag.

31. oktober. Kommunalbestyrelsens anden behandling af budgettet.

1. november. Budgettet offentliggøres.

Ventetid

Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening forventes at være klar først i september, og de økonomiske konsekvenser af aftalen for Nordfyns Kommune vil først blive meldt ud i midten af september.

Først herefter vil det administrative budget blive udarbejdet og præsenteret for Kommunalbestyrelsen den 26. september.

Omstillingskataloget er sendt i høring frem til den 20. september. Som billedet tegner sig, skal der samlet set findes et ekstra økonomisk råderum på 20 millioner kroner. Hele omstillingskataloget kan findes på Nordfyns Kommunens hjemmeside, hvor også det årlige anlægskatalog på 75 millioner kroner ligger.

Særlige udfordringer
I omstillingskataloget peges der på en række særlige økonomiske udfordringer:- En demografisk udvikling, hvor gruppen af ældre borgere stiger, og trækker et spor i form af stigende udgifter til pleje og omsorg.

- På børneområdet ses en mindre stigning i aldersgruppen 0-5 år, mens børnetallet er faldende i den skolepligtige alder.

- En stigning i antallet af borgere med særlige behov. Det kan være både børn og voksne med fysiske handicap eller psykiske/sociale udfordringer, for eksempel ensomhed, angst og depression.

- En stigning i antallet af familier, der modtager støttende tilbud fra kommunen - og hvor der i yderste konsekvens kan tages skridt til anbringelse af børn uden for hjemmet.

Nordfyn: Tre uger til at kommentere budgetforslag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce