Dådyr blev et ekstra punkt på sidste uges møde i Nordfyns grønne råd. De seneste måneder er antallet af påkørsler eksploderet

Nordfyn: Den nordfynske bestand af dådyr har for længst passeret 500 dyr, og de store hjorteflokke er ofte meget synlige i landskabet.

Til glæde for alle, der færdes i naturen, men i den senere tid også til alvorlig fare for trafikken.

Alene på Gyldensteensvej ved Bogense har der siden august sidste år været 14 påkørte hjorte på en ganske kort strækning mellem Bogense og Vester Egense.

Alene i 2016 har antallet af nedkørte dådyr nået otte styk.

Blandt andet ved et uheld den 1. februar, hvor en bil ramte tre dåhjorte, hvoraf de to var store såkaldte fuldskufler. Altså voksne hjorte med brede skovle - eller gevirer.

En udvokset dåhjort kan veje op til 100 kilo og kan forvolde voldsomme skader ved et sammenstød med en bil.

I tilfældet med de tre hjorte i samme påkørsel røg den ene hjort op på bilen og geviret gik gennem forruden lige ved føreren, der var heldig at slippe fra mødet med livet i behold.

Bilen - en Ford Focus stationcar var til gengæld totalskadet.

Kommunen ind i sagen

De mange påkørsler var i sidste uge med til at bringe dådyrene op som et ekstra punkt på et møde i kommunens grønne råd, hvor både politikere og foreninger var enige om, at der skal gøres noget.

- Vi er allerede i dialog med Nordfyns Hjortelaug, for det her er et ganske alvorligt problem.

- Selvfølgelig kan vi snakke om alle mulige trafikale løsninger, men i sidste ende er det nok et spørgsmål om ikke bestanden af dådyr er blevet for stor, mener Franz Rohde, der både er formand for Nordfyns Kommunes teknik- og miljøudvalg, formand for det lokale trafik­sikkerhedsudvalg og medlem af det grønne råd.

Han mener ikke, det er trafikken, der skal tilpasse sig dådyrene ved for eksempel at sænke farten på strækningen fra 80 til 60 kilometer i timen.

- Når vi går ind i en dialog med blandt andre Nordfyns Hjortelaug, vil vi selvfølgelig kigge på alle muligheder. Vi kan diskutere forskellige skræmmeanordninger eller hegn langs vejen, men vi skal altså holde fast i, at det først og fremmest handler om hen­synet til bilisterne - ikke til hjortene. Man skal kunne færdes trygt på vores veje, siger Franz Rohde.

Nordfyns Hjortelaug holder sit årsmøde på onsdag. På mødet vedtages blandt andet omfanget af jagt på dådyrene i det kommende år, og formand Hans Kristian Nielsen ser ikke en nedskydning af hjortene som en løsning.

- Vi har haft en lang periode uden en eneste påkørsel, og så er antallet nærmest eksploderet i det sidste halve år. Vi mener, det har noget at gøre med dyrenes mulighed for at finde mad på nordsiden af Gyldensteensvej, hvor de inddæmmede områder har mindsket mulighederne om vinteren.

- Vi ved, at dådyrene er trukket over til nogle områder med majs ved Gyldensteenskovene, og vi regner med, det bliver bedre, når græsset igen begynder at vokse her i foråret, så de kan finde føde igen, siger Hans Kristian Nielsen.

  • Af: