Børnehuset Sneglehuset i Egense skifter navn

Egense: I Børnehuset Sneglehuset er der ingen, der er så langsomme, at de efterlader sig slimspor. Institutionen er derimod en DGI-certificeret idrætsbørnehave, hvorfor Børnehuset Sneglehuset er et misvisende navn. Af samme grund har børnehuset bedt om at få lov til at skifte navn. Sagen blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde i slut-november, og i den forbindelse fik institutionen lov til at skifte navn til Børnehuset Fyrtårnet. Navnet havde børnehuset selv foreslået, da Børnehuset Fyrtårnet relaterer sig til Kystskolen, som institutionen er i landsbyordning med, er beliggende i geografisk område, som dækker fyrtårnet på Enebærodde, og endelig kan et fyrtårn ses som en ledestjerne. Børnehuset Sneglehuset havde ud over Fyrtårnet foreslået navnene Børnehuset Turbosneglen og Børnehuset Fjordmarken. (liol)

  • fyens.dk