Fokus på børns og unges ansvar for egen læring

Nordfyn: Undervisningsminister Merete Risager (LA)og professor Lene Tanggaard er blandt indlægsholderne, når den første udgave af det nordfynske børnetopmøde løber af stablen mandag den 6. marts.

Initiativet til mødet kommer fra Børne- og Ungeudvalget, og tanken er, at mødet fremover skal afholdes med jævne mellemrum, skriver Nordfyns Kommune på sin hjemmeside.

- Vi har savnet et sådan forum, hvor vi dels kan skabe et fælles indblik i udviklingen inden for børne- og ungeområdet, els drøfte den hverdag, som vi som kommunale aktører tilbyder vores børn og unge, siger formand for Børn- og Ungeudvalget, Jens Otto Dalhøj (LA).

Dannelse set i læringsperspektiv for de 0-18 årige er valgt som det første tema for børnetopmødet, og dermed ønsker Børne- og Ungeudvalget at sætte fokus på, hvordan kommunens børn og unge lærer at tage ansvar for egen læring og rolle som aktive medborgere.

Udvalget håber, at de valgte temaer tages op rundt omkring på kommunens institutioner i form af drøftelser og aktiviteter under mere lokale forhold. (pcb)