STRUKTUR: Hvad er det gode ved din kommune, og hvilken af naboerne er bedst?
NORDFYN: Byråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmerne holder ferie i øjeblikket, og det samme gør politikerne på Christiansborg.

Når de vender tilbage igen, kan vi forvente, at debatten om den kommende kommunalstruktur vil blomstre op igen.

Men i mellemtiden vil vi gerne høre, hvad folk, der ikke er direkte involveret i lokalpolitikken, mener om den kommune og by, de bor i - og om nabokommunerne.

Vi lægger ud med repræ-sentanter for de handlende i de tre nordfynske kommuner.
  • fyens.dk