Udvalg for Teknik og Miljø godkender plan, der skal begrænse plager fra mågerne i Bogense.

En fire sider lang plan, der skal begrænse gener fra skrigende måger i Nordfyns Kommune - ikke mindst i købstaden - er netop godkendt af Udvalg for Teknik og Miljø.

- Vi kan ikke vente til 2017, sagde borgmester Morten Andersen (V) kort før jul om en kommende regulering af mågerne fastsat af Naturstyrelsen.

Planen er et skrig om hjælp til selvhjælp. Den opremser, hvilke regler og forpligtelser der gælder. Men også en række gode råd til, hvad borgerne selv kan gøre for at dæmpe truslen fra de fjerede havfugle, som ikke længere kan nøjes med Mågeøerne.

- Den forebyggende indsats er afgørende. Her er borgerne en vigtig brik, understreger udvalgsformand Franz Rohde (K).

 De gode råd til borgerne står ikke i kø. Men tre af slagsen kan grundlæggende holde havmåger og andre måger på afstand og begrænse antallet i byen:

Beboere kan forhindre at mågerne bygger reder. Her er der særlige metoder, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Fjern affaldet

Folk kan begrænse mågernes adgang til føde ved at lægge låg på skraldespande, som er en af mågernes foretrukne spisepladser.

Og som det tredje undgå at smide med affaldet, som tiltrækker måger.

 Jægerforbundet har et reguleringskorps, som kan hjælpe med råd og anvisninger til plage på matriklen.

- Men ellers påtager kommune sig den koordinerende indsats, og vi er behjælpelige med råd og vejledning, påpeger Franz Rohde (K).

I dag er det ikke tilladt at jage måger, men Naturstyrelsen kan dispensere for jagtloven, når mågerne er lig med alvorlige gener.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
3
Mågeplage: Nu skal de stikkes ud af Bogense

Mågeplage: Nu skal de stikkes ud af Bogense

6
Plaf: Jægere sættes ind mod måger

Plaf: Jægere sættes ind mod måger

Mågeplage: Borgmester ønsker nye kampskridt

Mågeplage: Borgmester ønsker nye kampskridt