Frivilligcenter Nordfyn hyrer eksperter til at fortælle om ensomhedens tre grundtyper

Ensomhed blandt især ældre er ganske omfattende. Undersøgelser viser, at op mod hver fjerde ældre borger lever i en eller anden form for ensomhed.

Med et tilskud på 70.000 kroner fra socialministeriet afvikler Frivilligcenter Nordfyn derfor et kursus for personer på det kommunale niveau eller blandt frivillighedsorganisationer, som på en eller anden måde har at gøre med ensomme ældre.
Det sker på Mørkenborg Kro på fredag og lørdag.

- Det venter vi os meget af, for det er alvorligt problem for mange mennesker, som trænger til en eller anden form for hjælp, siger Merry Møller, leder af Frivilligcenter Nordfyn.

Øver sig på skuespiller

De to kursusdage afvikles med professionel assistance i skikkelse af cand. phil Gert Jessen fra Odense og skuespiller og kommunikationstræner Jan Foss.

Gert Jessen vil bl.a. indføre deltagerne i de tre hovedtyper af ensomhed: Den eksistentielle ensomhed (når døden nærmer sig), den emotionelle ensomhed (f.eks. når man har mistet sin nærmeste) og den sociale ensomhed (når man er uden kontakt med andre).

Når han allierer sig med skuespillere Jan Foss er det ikke for at sikre en vis underholdningsværdi, men fordi Jan Foss, der også er uddannet terapeut, meget livagtigt kan indtage rollen som klient eller patient, som fagpersonalet kan så at sige øve sig på.

- Vi har arbejdet samme i den type undersvisning i en del år. Jan kan så at sige spille en diagnose, hvis det er det, der er brug for. Han kan med sin skuespil-profession agere meget virkelighedstro i forhold til kursusdeltagerne. Han kan bryde i gråd, ryste over hele kroppen og få svedeture, hvis det skal være. Det er langt at foretrække frem for de traditionelle rollespil, der ofte er på et kursus, og hvor det, man tager med hjem ofte blot er oplevelsen af, at man har haft det sjovt, siger Gert Jessen.

  • fyens.dk