Hvor før ruinen truede, satses der nu efter besøg af Claus Meyer på muligheden for at levere kvalitetsmælk
ORE: Bare rolig. Selv om det en overgang så kulsort ud økonomisk, har familien Benzon for at overleve ikke slagtet og spist de over 600 dyr af gamle danske racer på Oregaard.

Den tidligere Danmarks Husdyrpark, som årligt blev besøgt af 20.000, har i flere år været lukket for publikum. Men det er ikke, fordi dyrene er forsvundet.

Tværtimod. De har det efter familiens udsagn så godt som aldrig før.

Og hvor Gorm Benzon, 77 år, tidligere måtte sælge ud af sin fornemme samling af antikviteter for at skaffe dyrefoder, er der sket en kovending på 180 grader.

Oregaard er i dag næsten selvforsynende med foder, råder over en tidssvarende maskinpark og har masser af kvæg og får udstationeret i naturpleje på tre vestfynske godser, hvor de afgræsser miljøfølsomme arealer.

Og lige nu rumler det med tanker og planer, der måske kan sikre Oregaard en nicheproduktion til danske gourmetrestauranter og - butikker.

- Ingen ringere end tv- og mesterkokken Claus Meyer har besøgt os, fortæller Stig Benzon, der i sin tid på Lyø startede arbejdet med bevaring af gamle danske husdyrracer sammen med sine forældre Gorm og Birthe.

Nordisk madkultur

- Claus Meyer er stærkt engageret i det nye projekt Nordisk Madkultur, der er baseret på kvalitetsprodukter, og her passer de gamle danske husdyrracer som fod i hose. Meyer deltog i en blindtest arrangeret af mejeriforeningen, hvor mælk fra den røde fynske ko sejrede suverænt. En sjællandsk landmand, vi samarbejder med, havde leveret mælken fra rød dansk malkerace af gammel type, fortæller Stig Benzon. Og på den baggrund blev Meyer nysgerrig og ville gerne besøge stambesætningen på Oregaard. Under sit besøg hos os blev han begejstret for de mange sortbrogede svin, der løber frit omkring. Det resulterede i en prøvespisning af kød fra den sortbrogede gris på den københavnske gourmetrestaurant Noma, hvor Meyer er partner. Grisen blev leveret af den økologiske avler N.K. Stokholm fra Dronningemølle, hvis dyr oprindelig stammer fra Oregaard. Noma er Danmarks eneste restaurant med to Michelinstjerner, og her er køkkenchef René Redzepi nu blevet begejstret for økosvin af sortbroget landrace, beretter Stig Benzon.

Oregaard er i dag eneste sted på Fyn, hvor man kan se en større besætning af den røde fynske ko, der tidligere havde sin højborg omkring Ringe-Ryslinge. Knap 100 køer og kalve græsser på en stor mark lige ud til Middelfartvej.

- I øjeblikket tager kalvene al mælken, men vi er i kontakt med mejerier, oplyser Stig Benzon. Jeg kan ikke sætte navne på endnu, men der er afsætningsmuligheder. Også grossister i København er interesseret. Under alle omstændigheder vil det kræve meget store investeringer, hvis vi skal gå fra udelukkende at være et bevaringssted til også at blive mælkeleverandør, fastslår han.

Tredje generation

Det er tredje generation på Oregaard, som primært tager sig af de røde fynske køer. Stig Benzons søn Jens med kæresten Ditte Dørr, begge 23, er flyttet ind i en lille landejendom, Middelfartvej 122. Den er stillet til rådighed af det kendte sjællandske øko-firma Søbogård, som støtter bevaringsarbejdet på Oregaard. De to har trods deres unge alder omfattende landbrugsfaglig erfaring fra ophold på landbrugsskole og arbejde på bl.a. maskinstation.

- Det er således Jens, der står for vores produktion af foder og presser halmen. Her har vi fået sponseret maskiner af en privatmand, der ikke vil have sit navn frem, fortæller Stig Benzon, 50.

- Heldigvis bakker flere os op. Det går meget bedre nu. Vi møder større forståelse, siger Gorm Benzon. Således blæser der nye vinde, efter at Genressourceudvalget under Fødevareministeriet nu har fået ny formand, der er parat til dialog. Her stødte vi tidligere panden mod en mur.

- Det glæder os desuden meget, at vi får stor anerkendelse fra flere steder i udlandet, tilføjer han. Der er en voksende forståelse også i FNs fødevareorganisation FAO for nødvendigheden af at bevare de gamle gener.

- Mange frygter simpelthen den dag, de moderne superracer af kød- og malkedyr bryder sammen på baggrund af det stigende ydelsespres. I dag går det hele jo ud på at frembringe højt ydende lukrative racer, som man hurtigt skiller sig af med. En moderne ko lever maksimalt fire år. På Oregaard har vi haft en ko, der blev 34.

- Vi har i dag lukket for publikum. At sikre de nødvendige faciliteter til en turistattraktion koster penge, og de udeblev, da en bebudet finanslovsbevilling på to millioner kroner årligt til drift af en dyrepark blev trukket tilbage i 2000. Nu koncentrerer vi os med held udelukkende om dyrene og om at være selvforsynende med foder. Men interesserede er dog velkomne, hvis de på forhånd ringer og aftaler et besøg, siger Gorm Benzon.
  • Fyens Stiftstidende