Ejeren af en ejendom på Vestre Havnevej, der både rummer erhverv og bolig har henvendt sig til Bogense Kommune, fordi han gerne vil købe den jord, hans bygninger ligger på.

I dag lejer ejeren af bygningerne den godt 2000 kvadratmeter store grund på en langtidslejekontrakt.

Grunden er registreret som forurenet jord.

Sagen har været drøftet i teknisk udvalg, hvor man besluttede, at man ikke ønskede at sælge grunden.

Den samme konklusion kom Økonomiudvalget frem til, da de forleden drøftede sagen.