Nogle vil måske mene, at det er lidt ironisk, når også vandforbrugerne i Veflinge for et par år siden var med til at betale for, at kommunens politikere og embedsmænd blev trænet i at krisehåndtere pressen. Nu får borgerne da noget for den del af skattepengene, for når vi spørger embedsmændene i øst, så svarer de i vest, og beskylder i stedet avisen for at gøre borgerne i Veflinge bekymrede. Når administrationen fortæller, at de har masser af dokumenter, der viser en kontakt til forbrugerne og et vedvarende fokus på at løse problemet med sprøjtegiften Bentazon, så sender de os to mails fra ældre damer, der klager over brunt vand og en sag om colibakterier.

Fakta er vigtige, når man diskuterer kompliceret stof som vandprøver og kemi, men lige præcis når det handler om drikkevandet, så må følelserne også fylde. Vi er vænnet til en grundlæggende tryghed ved, at når vi åbner for hanen, kommer der perlende rent grundvand ud.

Hvis det en gang i mellem ikke er tilfældet, har vi en grundlæggende tillid til, at vores velfungerende ansvarlige myndigheder hurtigt informerer os og løser problemet.

Når det så heller ikke sker gennem mere end fem år, står vi som forbrugere på bar bund. Skulle vi ikke gøre Veflinges borgere nervøse? Hvis alternativet er, at borgerne i fem år mere skal drikke noget vand, som selv kommunen nu beskriver som tvivlsomt, så har jeg det faktisk ok med det. Personligt vil jeg da gerne selv vide, hvad jeg hælder i glasset og i ungernes drikkedunke om morgenen. Hvis nogen skal befri mig fra bekymringer om vandet, så skal det da være ved at passe deres job. Ikke ved at undlade at informere mig om fund af sprøjtegift.

Hele vores dækning startede på Statens Geologiske Undersøgelser GEUS's Jupiter-database, hvor jeg startede fra en ende af.

Da jeg nåede til V som i Veflinge, havde jeg efterhånden set rigtigt mange vandrapporter, så Veflinges mange røde alarm-trekanter i en periode fra 2012 til 2016 skilte sig tydeligt ud for sprøjtegiften Bentazon. Der var fundet mange andre uheldige stoffer i vandværkets vand, men de lå under grænseværdien.

Når Veflinge skilte sig så markant ud fra de andre nordfynske vandværker, så var det næste skridt selvfølgelig, om værket også skilte sig ud på Fyn eller på landsplan, så vi kontaktede nogle af de mest erfarne eksperter, vi kunne finde. Svaret var, at Veflinge skilte sig uheldigt ud, selv på landsplan.

- Jeg har ikke set noget lignende. Jeg ville ikke drikke vandet med den cocktail af stoffer. De skal have nye boringer med det samme, lød i korte træk meldingen fra Walter Brüsch, der er seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening, er tidligere statsgeolog ved GEUS og har arbejdet med grundvand og pesticider i mere end 30 år.

- Det her er helt klart ud over det sædvanlige. Hvis man har overskridelser af grænseværdien, så skal embedslægen kontaktes. Vandværket har heller ikke gjort opmærksom på, at der er et problem på deres hjemmeside. Man kan ikke udsætte det i fem år, ved at sige, at man ikke kan finde en ny boring. Vandværket har også en historik omkring bakteriologi, som går langt tilbage, så det ligner, at der er noget helt galt, siger Claus Vangsgård, der er seniorkonsulent omkring vand og miljø i vandværksforeningen Danva.

Mandag i denne uge tog avisen kontakt til den medarbejder i teknik- og miljøafdelingen, der havde arbejdet med sagen. Tirsdag med natur- og miljøchef Mette Højby, direktør Henrik Boesen og de ansvarlige politikere Franz Rohde (K) og Morten Andersen (V). Politikerne har af gode grunde ikke en mening om forløbet, da de efter eget udsagn aldrig har hørt om Bentazon-målingerne i Veflinge. Hvis det er sandt, så er der udover rod også et kommunikationsproblem i teknik- og miljøafdelingen. Derfor venter vi med spænding på, at der kommer en udmelding, når redegørelsen ligger klar og kommunen har talt med Sundhedsstyrelsen.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
Giftdebat skal føre noget godt med sig

Giftdebat skal føre noget godt med sig

21
Eksperter: Sprøjtegift i nordfynsk vand skyldes byggefejl

Eksperter: Sprøjtegift i nordfynsk vand skyldes byggefejl

Veflinges giftramte boring er lukket ned

Veflinges giftramte boring er lukket ned