Forlig mellem Klinte Friskole og Sascha Qvortrup betyder, at bortvisning er annulleret.

Bortvisningen af den tidligere leder på Klinte Natur- og Idræts Friskole, Sascha Qvortrup, er trukket tilbage.
Det er sket efter et forlig i Dansk Friskoleforenings Forligsnævn.

”På baggrund af en drøftelse mellem skolen og Sascha Qvortrup er den tidligere bortvisning annulleret, og uoverensstemmelserne mellem parterne er løst i mindelighed.”
Sådan står der i den tekst, der blev aftalt på mødet i forligsnævnet.

Det betyder dog på ingen måde, at Sascha Qvortrup vender tilbage til skolen i Klinte.
Hun er i dag forstander på Løgumkloster Højskole.

Sascha Qvortrup blev varslet fyret som skoleleder i starten af december 2014 efter godt fem måneder i jobbet.

Kort tid efter blev fyringen skærpet til en bortvisning med begrundelse i, at lederen havde bragt skolens økonomi unødvendigt i fare ved blandt andet at betale regninger tidligere end nødvendigt.

  • fyens.dk