Rammeplan for industrigrunden i Bogense forsøger at klimasikre med opsamling af vand og højere sokler i byggeriet

Bogense: Samtlige bygninger er jævnet mod jorden, og Fiona-grunden ryddet til en ny fremtid i centrum af købstaden. Snart er også rammerne på plads med en ny rammelokalplan. Den behandler Kommunalbestyrelsen på det kommende møde på torsdag, 23. februar. 

I den otte uger lange høringsperiode frem til 20. januar er eneste indsigelse løbet ind fra Vandcenter Syd. Og det handler naturligt nok om udfordringer fra et bestandigt vådere klima. På den baggrund reserverer rammeplanen et areal til opsamling af regnvand, sokkelhøjden sikres på de nye boliger og en offentlig sti ledes udenom grunden

Forslaget for Fiona-grunden opdeler i øvrigt området i 12 delområder. Fem områder udlægges til projektgrunde med muligheden for opførelsen af boliger i maksimalt tre etagers højde, eller en højde af 12 meter. Sideløbende udlægges tre områder til boligbyggeri i højest to etager og op til 8,5 meters højde med henblik på kommunale udstykninger.

Men alt er ikke nye boliger. Også et større areal på den gamle industrigrund reserveres til grønne områder.  (pcb) 

 

 

Mere om emnet

Se alle
Fiona-bydelen gravet i gang

Fiona-bydelen gravet i gang

1
Fiona-grunde for dyre for seniorer

Fiona-grunde for dyre for seniorer

Fiona-penge frigivet

Fiona-penge frigivet