BOGENSE: Mezzosopranen Kirsten Johansen, Den Jyske Opera, og organist Murray Stewart, London, medvirker, når der onsdag aften inviteres til kirkemusikaften i Sct. Nikolaj Kirke.