Naturprojekt havde ændret gammel voldgrav for meget, mente Kulturstyrelsen. Nu er fejlen blevet rettet.

Nordfyns Kommune har med skovl og maskiner rettet op på en fejl, som blev lavet i forbindelse med et vandløbsprojekt ved Jerstrup Hovedgård tilbage i 2011.

Dengang blev der fjernet en opstemning for at forbedre afvandingsforhold og miljøtilstand i vandløbet, men der blev også lavet om på området, som det i mange hundrede år har set ud.

Derfor reagerede Kulturstyrelsen tidligere på efteråret og bad om at få genoprettet de skader på kulturarven, som var sket i forbindelse med arbejdet.

- Der var lagt nogle sten derude, som afskar voldgraven fra vandløbet, og det har vi nu lavet om igen, fortæller Natur- og Miljøchef Jacob Preil Andersen fra Nordfyns Kommune.

Vil bevare voldgrav

Funktionen af vandløbsarbejdet forbliver den samme, men ifølge miljøchefen ønsker Kulturstyrelsen, at kommunen anerkender det kulturhistoriske element.

- I gamle dage kunne herremanden godt lide at have en voldgrav, så han ikke så nemt kunne angribes. Og den forsvarsmekaniske har man altså gerne villet bevare, siger han.

Det var et gammelt stemmeværk, som i første omgang gav problemer for både landbrug og fauna længere opstrøms, men ifølge Jacob Preil Andersen er kommunen kommet frem til en god løsning.

- Vi har slået en jernplade ned, hvor vandet kan trænge ind i voldgraven. Det ligner faktisk en ubrudt vandoverflade.

Kommunen har da heller ikke kunnet lave projektet fuldstændigt om, fordi det er blevet støttet af NaturErhvervstyrelsen og Havørred Fyn med 80 procent af omkostningerne.

  • Harkjær_Magnus_ørum_(2015)_022

    Af:

    Lokalredaktør og journalist på Fyens Stiftstidendes Nordfyn-redaktion, hvor jeg har arbejdet siden 2013. Uddannet journalist fra Syddansk Universitet samme år. Under min praktiktid arbejdede jeg også på den nordfynske lokalredaktion samt avisens samfundsredaktion og i Europa-Parlamentet i Bruxelles. I 2016 var jeg projektleder for Det Fynske Folkemøde i Odense.