Otterup Produktionshøjskole tilbyder to-årig uddannelse som erhvervassistent

Otterup: Blomsterbinder/-dekoratør, væksthus- og frilandsgartneri, planteskole, anlægsgartner, landbrug, husdyr med mere.

De grønne erhverv får for alvor en opblomstring på Otterup Produktionshøjskole, som fra 18. januar tilbyder en kombineret ungdomsuddannelse inden for det grønne område. Uddannelsen er et nyt to-årigt tilbud til unge, hvor praktisk værkstedsarbejde kombineres med undervisning og virksomhedspraktikker, som gør den unge klar til arbejdsmarkedet eller til videre uddannelse.

Uddannelsen er bygget op som fire semestre á 20 uger. På hvert semester kan der være op til 8 ugers praktik. Efter den to-årige uddannelse får den unge et kompetencebevis på gennemført uddannelse som erhvervsassistent inden for det pågældende erhverv.

KUU er for unge under 25 år, der har afsluttet ni års skolegang, og som endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Uddannelsen er gratis og SU-berettiget.

Otterup Produktionshøjskole inviterer interesserede til informationsmøde torsdag den 12. januar klokken 11 på skolen. (pcb)