Egebjerggård er utilfreds med erstatning for fredning af gammel egeskov ved Flyvesandet
Flyvesandet: Her på toppen af Fyn er kommercielle- og naturlige hensyn kollideret. Og de modsatte interesser kan meget vel kan blive en sag for domstolene. For en tilkendt erstatning på tre mio. kroner rammer helt ved siden af kravet fra ejeren, Egebjerggård.

Godset har via sin advokat indbragt erstatningen for Taksationskommisionen. Her kan et beløb omkring de ni mio. kroner formentlig formilde godsets uvilje mod fredning af egeskoven.

Eldorado for insekter

De mange arter af sommerfugle og andre insekter er årsag til, at 50,8 hektar af den 150 år gamle egeskov i Agernæs Storskov for tre år siden blev fredet. Den var og er fortsat et eldorado for insektlivet - en af fyns bedste lokaliteter, ifølge eksperter og Danmarks Naturfredningsforening, der stod bag fredningssagen tilbage i 1998.

Hvordan det kom så vidt, kan du læse mere om i dagens Stiftstidende.
  • Fyens Stiftstidende