Konfrontation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune Franz Rohde (K) har ikke hørt om giftsagen på Veflinge Vandværk før, avisen fortæller ham om pesticid-målingerne. Han har straks bedt om en redegørelse fra kommunen.

Gennem fem år har drikkevandet fra Veflinge Vandværk været stærkt forurenet med sprøjtemidlet Bentazon, især i den ene af værkets tre boringer.

I et - ofte forgæves - forsøg på at holde sig under grænseværdien har man blandet vandet med vandet fra de to andre boringer.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune Franz Rohde (K) har ikke mange konkrete svar på de spørgsmål, der rejser sig:

- Hvordan kan en vandværkssag som den her få lov at køre i fem år, uden at Nordfyns Kommune har reageret på de gentagne overskridelser af grænseværdien?

- Det er ikke en sag, jeg overhovedet har hørt om i min tid som politiker, så jeg har svært ved at svare mere konkret. Jeg har bedt om en redegørelse fra administrationen, så vi kan komme til bunds i, hvad der er sket, og jeg kan ikke nå at få et ordentligt svar med så kort varsel. Men jeg kan dårligt forestille mig, at der i en årrække ikke har været taget hånd om de forhold, som du fremstiller det her.

- Hvordan lyder det for dig, at man holder liv i en forurenet boring og forsøger at fortynde sig ud af problemerne?

- Jeg må desværre gentage mig selv: Jeg er simpelthen nødt til at have en del mere faktuel viden om sagen for at udtale mig om det. Men som udgangspunkt skal vandet være rent, og lever en boring ikke op til kravene, så formoder jeg da, at sådan en boring sløjfes.

- Hvordan ville du have det, hvis du som forbruger havde drukket det her vand i fem år?

- Jeg ville da lige nu være lidt ængstelig, hvis jeg var forbruger i Veflinge, men om der er grund til denne ængstelighed, det skal vi lige have afklaret. Det er vigtigt, at borgerne kan føle sig trygge ved deres drikkevand.

- I en mail fra en af dine medarbejdere står der, at Nordfyns Kommune sammen med vandværket har valgt ikke at informere forbrugerne, for ikke at "skabe for meget uro". Kan man bare vedtage det, når overskridelserne af grænseværdien bliver ved at dukke op i fem år?

- Jeg går da oprigtigt ud fra, at administrationen sammen med vandværk og andre myndigheder altid vurderer sundhedsrisikoen, når der kommer prøver ind. Jeg vil som sagt spørge nærmere ind til sagen i forvaltningen, og så må vi vurdere, hvad der eventuelt skal ske, siger Franz Rohde.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
Giftdebat skal føre noget godt med sig

Giftdebat skal føre noget godt med sig

21
Eksperter: Sprøjtegift i nordfynsk vand skyldes byggefejl

Eksperter: Sprøjtegift i nordfynsk vand skyldes byggefejl

Veflinges giftramte boring er lukket ned

Veflinges giftramte boring er lukket ned