Nordfyn inviteret med i frikommune-netværk med henblik på inddragelse af borgerne i de kommunale opgaver.

En aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om et nyt frikommuneforsøg er nu landet som en konkret forespørgsel på kommunalpolitikernes bord på Nordfyn.

Aftalen går ud på, at kommunerne kan indgå i netværk med hinanden om enkelte tematiske områder, hvor de løsnes fra almindeligt gældende regler og love.

”Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring,” skriver indenrigsminister Karen Ellemann (V) i sin invitation til landets kommuner.

Det har fået Holbæk Kommune til at invitere Nordfyns Kommune med i et netværk, hvor de kan udveksle inspiration og erfaring med en øget borgerinvolvering. Med andre ord: Større mulighed for at benytte sig af frivillig arbejdskraft på kommunale opgaver.

- Klogest med ét forsøg

Den ide er faldet i god jord i økonomiudvalget, som efter at have indhentet tilkendegivelser fra fagudvalgene, anbefaler at sige ja til invitationen fra Holbæk.

- Der for så vidt mange andre områder og temaer, man kunne bede om at blive frikommune på. Det har vi taget et føler på i udvalgene. Men sådan som det ser ud nu, vil vi ikke brede os ud over det tema, Holbæk Kommune har foreslået og inviteret os med i. Det kan være meget nyttefuldt at drage den slags erfaringer, men man skal ikke bare tage imod, man skal også yde noget, også økonomisk. Derfor tror jeg, det er klogest i første omgang at forsøge sig på ét felt, siger borgmester Morten Andersen (V).

  • fyens.dk