Farligst at køre ude på landet


Farligst at køre ude på landet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Nordfyns Kommune er klar med ny trafiksikkerhedsplan, der rummer en meget grundig analyse af de trafikale forhold

NORDFYN: Når folk færdes på vejene i Nordfyns Kommune, er risikoen for at dø eller komme til skade langt den største på vejene uden for byerne. De seneste fem år har 71 procent af ulykkerne med dødelige udgang eller personskade fundet sted på veje ude i det åbne land, hvor farten er langt højere end i byerne.

Dette er et af mange trafikale forhold, som står at læse i udkastet til kommunens kommende trafiksikkerhedsplan, som netop er blevet godkendt af politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune. Endelig godkendt bliver det detaljerige værk sandsynligvis i forbindelse med det kommende møde i kommunalbestyrelsen den 21. august.

Formålet med den nye trafiksikkerhedsplan er først og fremmest, at den - med sine mange analyser og oplysninger - skal kunne udstyre politikere og embedsmænd med de bedst mulige forudsætninger for i årene fremover at lave de mest fornuftige investeringer på det trafikale område.

Ingen skal dø på vejene

Trafiksikkerhedsplanen skal hjælpe Nordfyns Kommune til at indfri en vision om, at der på sigt ikke skal dræbes eller skades nogen alvorligt på vejnettet i kommunen.

I første omgang sættes målet lidt mindre ambitiøst. Frem til 2012 er det målet, at antallet af dræbte, alvorligt og lettere kvæstede skal reduceres med 40 procent i forhold til de nuværende tal.

Sidste år skete der 76 uheld på vejene i Nordfyns Kommune. 44 personer kom til skade. Heraf blev tre dræbt, mens 14 mennesker blev alvorligt skadet.

Analyserne af de trafikale forhold på det nordfynske vejnet baserer sig for en stor dels vedkommende på uheld, som gennem de seneste fem et halvt år er registreret hos politiet.

Fra juli 2003 og frem til 31. december 2007 er der registreret i alt 344 ulykker på vejene. Disse har medført 14 døde og 106 alvorligt tilskadekomne. Af de dræbte har fem personer mistet livet på veje i byer, mens ni trafikanter blev dræbt i landzonen.

Foruden statistikken fra politiet har trafiksikkerhedsplanen også hentet en del af sit materiale fra borgerne, der har udpeget de steder, hvor de føler sig mest utrygge.

Adfærd skal ændres

Med trafiksikkerhedsplanen i hånden vil kommunen søge at få investeret i en bedre sikring af forholdene på vejene.

Men i planens forord bliver der også gjort opmærksom på, at kommunen ikke kan stå alene om at forbedre trafiksikkerheden gennem investeringer i vejnettet.

Den menneskelige faktor spiller en rolle i ni ud af ti uheld. Adfærden i trafikken skal forbedres. Kommunen vil derfor forsøge at påvirke trafikanternes adfærd og opfordre til, at trafikanterne gør en indsats for den fælles sag.

Foruden den grundige analyse af de trafikale forhold rummer den nye trafiksikkerhedsplan også en investeringsplan for anlægsprojekter på vejnettet.

I første omgang er det dog usikkert, hvor mange penge Nordfyns Kommune har at investere i forbedret trafiksikkerhed. En række planlagte projekter allerede for rødt lys. Nordfyns Kommune er nødsaget til at holde igen på sine anlægsudgifter. Det skyldes et dekret fra Velfærdsministeriet, der holder kommunerne i en meget stram økonomisk snor.

Farligst at køre ude på landet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce