Ensrettet i bymidten: Turister skal have lyst til at stoppe i Otterup

Drømmen med byudviklingen af Otterup, som der har været talt om og arbejdet med i flere år, er blandt andet at få flere turister til at stoppe i byen. Arkivfoto

Ensrettet i bymidten: Turister skal have lyst til at stoppe i Otterup

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Til næste år er planen, at der i første omgang som en forsøgsordning laves ensretning i det centrale Otterup. En af mange ambitiøse ideer om at løfte bymidten. 8,4 millioner kommunale kroner er sat af.

Otterup: Specielt i sommerhalvåret er Otterup med de mange bilister med kurs mod Hasmark en by, flere kører igennem end gør holdt i.

Det skal der gerne laves om på i den storstilede plan om at forvandle bymidten, som har været undervejs i flere år, og som der på et borgermøde mandag på Otterup Bibliotek blev yderligere konkretiseret. Byrådet har bevilliget 8,4 millioner kroner over de fire næste år, og nogle af dem kan meget vel komme i brug næste år.

Her er planen, i første omgang som en forsøgsordning, at ensrette Jernbanegade og Bredgade. Intentionen er at skabe et mere roligt kvarter og gøre op med den trafikale trængsel, som hersker i området i dag. Som det ser ud nu, skal der være indkørsel til Bredgade.

Seneste borgermøde om de storstilede visioner blev holdt i september 2017, og derefter er der fra politisk og med hjælp af kyndig ekspertise arbejdet videre. Intet er besluttet, så alle bolde er sådan set endnu i spil. Omdrejningspunktet på borgermødet var også at få så mange tilkendegivelser og gode råd fra de henved 80 fremmødte som muligt.

- Stemningen var god, og vi fik konstruktive forslag, vi kan arbejde videre med, fortæller Åse Nielsen, Plan- og Kulturchef.

- Vi vil afsøge mulighederne for hvordan vi bedst får inddraget de unge. Det kunne for eksempel være ved at invitere nogle 9.klasser og andre ungdomsgrupper med i "arbejdsrummet".
Åse Nielsen, Plan- og Kulturchef, om den fortsatte process med at byudvikle Otterup.

Gylden balance

Det overordnede ønske, som alle er fælles om, er at fine balancen i byudviklingen, så den både kommer borgerne og turisterne til gode. I den foreløbige ideskitse betones det, at handelen i Otterup i det spreder sig over omkring 600 meter. Eller nogenlunde samme længde som Strøget i København. I den ideelle og måske fremtidige verden lykkes det på en eller anden måde at samle handelen på et mindre område.

Landskabsarkitekt Michael Finke fra Landplus.dk, som arbejder med byfornyelsen, hæftede sig også ved de muligheder, der ligger i at omdanne det privatejede hjørne ved Meny, hvor mange drejer af mod Hasmark, til et mere indbydende hjørne. I det hele taget er den overordnede pejling for visionerne for Otterup at gøre bymidten mere grøn og åbne den mere op.

Mulig nedrivning

Med i overvejelserne er også, om man med fordel på et tidspunkt skal arbejde for at få revet visse ejendomme ned, så eksempelvis byparken ved biblioteket bliver mere synlig. Hvilket dog i sidste ende skal ske på frivillig basis og dermed kommer til at afhænge af velviljen hos de enkelte boligejere.

Ideerne er visionære, og mødedeltagerne åbnede også op for de vidtløftige tanker i et omfang, så det eneste, der manglede, vist var et forslag om etablering af en letbane. Følges de foreløbige politiske ideer ud i livet, skal Torvet forvandles. Via ensretningen skal bilisterne føres ind på grønne parkeringspladser, hvorfra man har let adgang til bylivet og Torvet. Hvordan det konkret skal se ud, kan man endnu kun gisne om. Legeområde, en café, multibane, en scene, et tårn med udsigt til vandet og ikke mindst masser af blomster og træer. Forslagene er mange.

Hovedparten af deltagerne til borgermødet tilhørte den ældre generation. Åse Nielsen håber, at det i den videre process også lykkes at tiltrække de yngre borgere.

- Vi vil afsøge mulighederne for, hvordan vi bedst får inddraget de unge. Det kunne for eksempel være ved at invitere nogle 9.klasser og andre ungdomsgrupper med i "arbejdsrummet". Det er interessant at få et bedre billede af, hvordan de bruger byen i dag, og hvad der skal til, for at de synes den vil være endnu mere spændende at opholde sig i, siger hun.

Ensrettet i bymidten: Turister skal have lyst til at stoppe i Otterup

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce